Bemötande angående stenkrossen

Med anledning av att det förekommer missvisande påståenden i debatten kring stenkrossen har föreningen kompletterat med följande inlaga till politiker...

Skrivelse betr. stenkrossen på Gungviksberget

En skrivelse från SDF har inlämnats till Nacka kommun. Det är många sakägare och föreningar som ställt sig bakom den. Skrivelsen, där det också framgå...

Reflexioner efter möte med (M) om stenkross

SDF har uppvaktat samtliga partier för att ge dem vår syn på stenkross i Gungviken. Efter vårt möte med Mats Gerdau, Cathrin Bergenstråhle och Per Ena...

Klargörande om förändring medlemskap Villaägarna

En del medlemmar är osäkra på vad som gäller medlemskap i SDF resp. Villaägarna. Därför vill vi klara ut hur det exakt ligger till. I början av maj...