Lagårn

I senaste numret av NVP framgår att kommunen tagit ett beslut att riva Lagårn. SDF har följt frågan noggrant under drygt fem års tid. Vi har förordat ...

Midsommar på landet 1913

Vi har fått en kopia av  en uppsats handskriven av skoleleven Ella Lodén, som på ett levande sätt beskriver varför och hur midsommarfirandet i Duvnäs ...

Vi söker ny flaggeneral

Vi behöver en ny flaggeneral till Ringparken med uppgift att se till att det flaggas på årets flaggdagar. Vi följer de gamla flaggreglerna. Nästa flag...

Historien om Röda raden

Läs den trevliga historien om Röda radens tillkomst. Läs om hur det började, vilka som flyttade in och om livet där på 60-70-talet. En mycket trivsam ...