Se hit alla konstnärer!

Välkommen att ställa ut i Ringparksstugan den 18-20 maj. Särskilt roligt om du inte varit med i detta sammanhang tidigare. Alla konstformer är välkomn...

Senaste programblad

Programbladet för våren 2018 är här. Du kan ladda ner bladet genom att klicka på länken nedan: Progamblad 2018_1 (Våren; rev.1) med kallelse till å

Historien om Röda raden

Läs den trevliga historien om Röda radens tillkomst. Läs om hur det började, vilka som flyttade in och om livet där på 60-70-talet. En mycket trivsam ...

Sammanfattande anteckningar från mötet om afghanska ambassaden

Ambassadören kommenterade informationen som delgivits inledningsvis och pekade på att det inte är cirka 85 % som är muslimer utan 99 %, samt att det i...

Bra träningserbjudande för medlemmar i SDF

SDF har tecknat ett rabattavtal med gymmet Hälsospecialisten Nacka i Ektorps centrum. För provperioden, som är fram till sista mars, gäller följande p...