Rapport om polisanmälning kom såsom beställt. Bra! Här kommer innehållet – bildemonteringar ökar igen – jämför polisens varning som jag skickade över nyligen:

INGET BROTT (av de vi är intresserade av):
Nysätra, Skogalund, Duvnäs utskog, N.Björknäs, Klinten, Kolareängen, Älta gård

DUVNÄS:
Tillgrepp av två cyklar på Rävstigen i omr. Grytet natten mellan 5-6 okt (tidigare meddelad via direktrapport)
Stöld ur eller från båt – ej båtmotor på Duvnäs Udde någon gång under augusti månad (efteranmält)
Skadegörelse vid villa på Reginav. i omr. Tvättpelaren natten mellan 3-4 oktober (torsdag morgon).

STORÄNGEN (= basområde som också omfattar Lillängen):
Fullbordat villainbrott på Järlav. dagtid mellan kl. 07:00-20:20
Stöld ur eller från motorfordon på Lillängsv. natten mellan 1-2 okt
Cykelstöld på Lillängsv. den 28 sept mellan kl. 07:40-08:00

Ö.EKTORP:
Fullbordat villainbrott på Ekenhovsv. den 24 sept mellan kl. 07:50-09:00. Samtidigt stals en bil frn samma fastighet (det här med bilnycklar i hallen under natten aldrig en bra idé!).
Försök till stöld gm inbrott från villa/radhus på Björkhagsv. den 24 sept kl 03:30 (var någon hemma och stoppade det eller gav gärningsman upp frivilligt?)
Tvåcyklar försvann på Edinsv. natten mellan den 24-25 sept

SKURU:
Stöld av lösa föremål ur bil på ospecad adressen ”Skuru” den 8 okt kl 15:30

EKNÄS:
Tillgrepp av cyklar i två fall:
>> 26 sept vid Joh. Petri skola på Hedenströms v. under dagtid
>> 1 ok mellan 08:40-14:50 på Sockenv. v. Joh. Petri skola

KROKHÖJDEN:
Fullbordat villainbrott på Möjav. den 8 ok mellan kl. 08:02-14:02 (måndag)

KÄLLVÄGEN:
Två cyklar borta vid två olika cykelställ på Telegramv., dels 20 sept, dels 24 sept.

SÖDRA BJÖRKNÄS:
Fullbordat villainbrott på Telegramv. (låga nummer) någon gång mellan 2-18 sept
Skadegörelser också rapporterade för Korsbergav. (28-29 sept) och Telegramv. (låga nr, 29-30 sept)

BOO GÅRD:
Cykelstöld på Mjölkudden den 18 sept kl. 18:00

IGELBODA (i Saltsjöbaden)
Försök till inbrott i villa/radhus på Fjällv. den 5 okt kl 11:50 (precis tidpunkt antyder att larm finns)
Stöld ur eller från fordon av fast utrustning på Torsv. mellan 5-6 okt kl 20:00-08:00
Stöld ur eller från fordon av lösa föremål på Morabergsv. mellan 29-30 sept kl 20:00-10:00 (söndag morgon)
Skadegörelse på Freyv. mellan 5 sept kl 23:00 – 6 sept kl 02:45

NEGLINGEÖN:
Skadegörelse på Hotellv. (låga nr) den 19 sept mellan 19:00-21.15

SOLSIDAN:
Stöld ur eller från fordon av fast utrustning (bildemontering) vid Tunnelv. natten mellan 5-6 sept kl 19:00-10:00
Skadegörelse på Gökv. (låga nr) den 30 aug mellan 08:30-15:15 (en torsdag)

TATTBY:
Två bildemonteringar:
>> Furustigen mellan den 5 okt kl 21:00 – 6 okt kl. 11:00
>> Trumpetarev. mellan den 5 okt kl. 15:00 – 7 okt kl 08:30
Stöld av lösa föremål ur bil på Fänrikstigen den 22 sept mellan kl 22:00-23:00
Stöld u. inbrott på Knut Wallenbergs v. den 3 oktober (tidpunkt okänd, ej hos funktionsnedsatt).

Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i Duvnäs i samarbete med Nacka lopo/BF