Grannsamverkare!

Här kommer en polisrapport för senaste fem veckorna. Det är tydligt att det är få villainbrott, men väldigt många fall av ”dörrtryckning” för att testa om det är olåst. Tyvärr har det varit det på många adresser, man har gått in obemärkt och saker och bankkort har försvunnit. I Saltsjöbaden har det varit många båtrelaterade brott.

TIdigare rapporterades också om takrännebedrägerier i Duvnäs, men bedrägerikoderna finns inte rutinmässigt med bland våra vardagsbrott nedan. Informera dig därför om om inlägget i ämnet här bredvid.

INGA BROTT:
>> Sicklaön: alla områden i vår distributionslista brottsdrabbade, se nedan
>> Saltjsö-boo: Krokhöjden
>> Saltsjöbaden: Källvägen, N.Björknäs, Klinten,
>> Älta:         alla områden i vår distributionslista brottsdrabbade, se nedan

DUVNÄS:
Stöld utan inbrott, ej hos funktionsnedsatt, på Ejdervägen (omr. Lillskogen) natten mellan 21-22/6. Tillgreppet fick till följde att ett bankkort användes under dagen 22/6.
En cykel försvann från Saltsjö-Duvnäs stn (fastlås i cykelställ) mellan 13-14/6
En cykel till försvan på privatadress Örnvägen under morgonen 15/6 mellan kl 00-08

SKOGALUND:
Fullbordat inbrott i villa på Skogalundsvägen ( lågt nr) den 8/7 kl 13:13-13:55.
En skadegörelse på motorfordon rapporteras från Stickvägen mella 18/6 kl 00:00 – 20/6 kl 07:00

STORÄNGEN (Stor- och Lillängen ingår i basområdet):
Två cyklar har tillgripits:
>> Värmdöv. 28-29/4 (efteranmält 12/7)
>> Terassv. mellan 21/6 kl. 16:00 – 24/6 kl. 16:00

Ö EKTORP:
Stöld utan inbrott, ej hos funktionsnedsatt, har skett på två adresser:
>> Bergåsav. i lägenhet den 13/7 kl 15:00-15:30
>> Frihetsv. mellan den 13/6 kl 11:00 – 14/6 kl.12:00
Därutöver har tre cyklar försvunnit basområdet, varav en på Högåsvägen 10/7 kl. 03:40-04:00, övriga på publika platser (Ekt. skolväg och Ektorps C)

DUVNÄS UTSKOG:
Stöld utan inbrott, ej hos funktionsnedsatt, på Borgvallav. (lågt nr) den 4/7 kl 08-09

SKURU:
S.k. annan skadegörelse (ej klotter) på Svanevitsvägen den 21/4 (efteranmäld 17/6)
Tillgrepp av en cykel på Smedvägen natt mellan 2/6 kl 20:00 – 3/6 kl. 08:00.

NYSÄTRA:
Stöld utan inbrott på Gillev. natt mellan 15/6 kl. 20:00 – 16/6 kl. 08:00

HÄSTHAGEN:
En adress på Gäddvägen har utsatts för Annan skadegörelse (ej klotter) två gånger: dels 1/7 kl 03:10, dels7/7 kl 04:30
Samma brottskod kom till användning på Smedjevägen för händelse 26/6 kl. 18:00-21:14

EKNÄS:
Stöld utan inbrott, ej hos funktionsnedsatt, på Sockenvägen mellan 15/5 kl 20:00 – 14/6 kl 21:00 (efteranmält 15/6)
Samma kod som ovan för händelse på Tollareslingan 13-17/5 (efteranmält 19/6)
Skadegörelse på motorfordon på Trädgårdsv. den 12/6 mellan kl 20:30-21:10
Stöld av lösa föremål ur fordon parkerat på Björknäs skolväg dagtid 10/6 mellan kl 09-15

S. BJÖRKNÄS:
Stöld av lösa föremål ur fordon på Telegramv. mellan 18-19/6 kl 22:10-02:15
Två cyklar borta på allmän plats, dels 13-14/6, dels 23/6 mellan kl. 15:30-19:00

BOO GÅRD:
Försök till inbrott från villa/radhus på Hermelinsvägen den 14/6 kl 01:30 (finns någon rapport från ägaren om vad som hände?)

IGELBODA (Saltsjöbaden):
Fullbordat inbrott i villa på Berguddsv. den 4/7 kl 15:00-15:15
Stöld av båtmotor Pålnäsvägen mellan 1/7 kl 16:00 – 3/7 kl. 15:00
Två cyklar borta:
>> dels Sturevägen18/6 dagtid kl 09-17,
>> dels Idunvägen 10/7 kl. 01:00-05:30
Två fall av annan skadegörelse (ej klotter):
>> dels Sturevägen 18/6 kl 01:00
>> dels Berguddsv. 27/6 mellan kl. 00-02

NEGLINGEÖN:
Tre båtar har tillgripits:
>> Saltsjöbadspromenaden Rörsunda 10-13/7
>> Saltsjöbaden (plats ej angiven) 5/7 kl 11:00
>> Pålnäsväven på inhägnad grusplan – låst mellan 11-16/6
Fem fall av stöld ur och från båt (ej båtmotor):
>> vid privatadress Svartviksringen mellan 10/7 kl 14:00 – 11/7 kl 18:00
>> vid adress Älgöv. (gatunr i 200-serien) mellan 30/6-13/7
>> vid brygga Sjötäppan mellan 6/6 kl 21:00 – 7/6 kl 09:00
>> vid Saltsjöpromenaden mellan 5-13/7
>> vid brygga nära Saltsjöpromenaden mellan den 12/7 kl 20 – 13/7 kl 09:00

SOLSIDAN:
Fullbordat inbrott i villa på Älgöv. den 4/7 kl 11:28
Skadegörelse på motorfordon på Vildkattsv. den 18/6 kl 11:20
Stöld ur eller från båt (ej båtmotor) i två fall:
>> Jaktvarvsv mellan 1/11 2018-1/5 (efteranmält 25/6)
>> Ravinv. natt mellan 12-13/7 kl 23:45-00:20

TATTBY:
Stöld utan inbrott, ej hos funktionsnedsatt, på Neglingev. mellan 8-9/6
Stöld ur eller från båt (ej båtmotor) vid Neglingev. (båtklubben) mellan 6/7 kl 17:00 – 11/7 kl. 18:00

KOLARÄNGEN:
Stöld ur eller från fordon av lösa föremål, vid adress Älta strandväg på morgonen 11/7 mellan 01:00-08:30

ÄLTA GÅRD:
En cykel borta på Bastuvägen (lågt nr) mellan 2-3/7 kl 23-05 (samma händelse inskriven 3 ggr, alternativt 3 cyklar samtidigt tillgripna?)

Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Nacka lopo