Till innehållet i senaste rapport:

INGA BROTT (av de vi är intresserade av):
Skogalund, Storängen, Ö.Ektorp, Duvnäs utskog, Skuru, Eknäs (där Tollare Träsk ingår), N.Björknäs, Klinten, Älta gård (inkl. Syd och NO.Hedvigslund)

DUVNÄS:
Två inbrott som tidigare direktrapporterats av boende, där närmare detaljer kan läsas om på: www.saltsjo-duvnas.se/grannsamverkan :
>> Knut Pernos väg (fullbordat)
>> Fogdevägen (fullbordat)
>> Logbacken (försök som avbröts av någon anledning)

Fasadklättrare misstänks ha använt stuprännor för att ta sig upp på olarmad övervåning i de två sist nämnda fallen. En Duvnäsbo tyckte man kunde pröva att såpa rören…! I Tyskland har man viss erfarenhet av att hindra tvättbjörnar från att klättra uppför stuprännor genom att installera hinder av olika slag. Med så förslagna klättare är det faktiskt inte helt lätt, visar en naturfilm jag såg på SVT Play för några år sedan.

SÖDRA BJÖRKNÄS:
Två fullbordade villainbrott på:
>> Skottvallsvägen mellan den 26nov kl 17:00 – 28nov kl 18:45
>> Parallellvägen mellan den 24nov kl 12:00 – 29nov kl 13:00
Skadegörelse på fastighet Granängsvägen natten mot 2dec fram till 02:30

BOO GÅRD:
Stöld av båtmotor på Drabantv. den 24nov mellan kl 00:01-02:40

IGELBODA:
Fullbordat villainbrott på Pålnäsv. 10nov kl 10:00 -19nov kl 17:00

NEGLINGEÖN:
Stöld av båtmotor på Hotellv. mellan 14nov kl 18:00 – 15nov kl 08:00

TATTBY:
Skadegörelse på Överstebacken mellan 18nov kl 15:00 – 19nov kl 12:00

Hälsn
Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Nacka lopo