Som befarat har jag inte fått brottsrapporter efter 5 febr via den ordinarie datasystematiska rutinen, utan Nacka Lpo har fått ringa över statistik per telefon idag. Det gör att en del kan ha missats i manuell slagning. De flesta anmälningar inom Nacka kn inom rubr. period gällde platser nära Fisksätra och Orminge centrum.

I denna rapport är det få händelser i innehållet riktat till samverkande grannområden, men det ska inte bara skyllas på ev. bristande systematik. Rubr. period före sportlovet ska enligt polisen trots allt vara den minst brottsutsatta på hela året. Det hindrar inte att det hänt en del i vårt eget område:

DUVNÄS:
Inbrott i villa på Ugglevägen den 20/2 mellan kl 16:45 – 22:00. Fönsterruta var krossad, inbrottet upptäckt av hemkommande son. Klassisk smash-and-grab men gärningsmannen skadade sig på glaset. Säkrade bevis: blodspår och fotspår. Förekomst av ev. larm nämndes ej.

Också i Duvnäs: fyra fall av bildemontering i form av försvunna rattar. Dessa inträffade på:
>>Måsungevägen
>>Kaplansbacken
>>Vargvägen vid två fastigheter nära varandra i område Grytet (läs detaljer som direktrapporterts i artiklar här bredvid)

Det brott vi här lite inofficiellt har kallat ”bildemontering” har tidigare redovisats under koden ”0840 Stöld ur eller från motorfordon,…”, m.m. Eftersom rattstölder blivit så vanliga har man stängt koden 0840 och delat upp den i två nya koder för stöld av bildelar för ökad precisering av ”ur eller från”:

  • Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn (ej motorredskap), av fast interiör/exteriör, eller stöld av både fast interiör/exteriör och andra föremål (9827)
  • Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn (ej motorredskap), av endast andra föremål (ej fast interiör/exteriör) (9828)

Den senare koden är alltså stöld enbart av lös egendom i fordon av angiven typ. Tyvärr är stöld av fastmonterad egendom vanligast och orsakar stor skada och problem för bilägare.

Inom parentes: i samma 98-nummerserie finns sedan tidigare också slangningskoden ”9823 Stöld av diesel, ur fordonstank…”, men det var länge sedan den koden syntes i statistiken för privata personbilar.

Vi försöker få fram en rapport för hur brottsläget ser ut efter många Duvnäsbors hemkomst från årets sportlov om ca 14 dagar – själv blir jag kvar hemma och håller ställningarna (förtydligande eftersom första version kunde tydas som att jag skulle åka bort). Kom ihåg sedvanliga brottsförebyggande åtgärder innan avresan!

Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Nacka Lpo