Så har det då kommit en systematisk rapport från polisen som visar att vi haft få inbrott men väldigt många bildemonteringar:

DUVNÄS:
I vecka 8 hade vi i anmälningar inkomna den 20 februari vilka avhandlas i separat artikel för perioden 5-21 februari, varav 4 bildemonteringar, en stöld utan inbrott i bostad och ett fullbordat villainbrott på Ugglevägen.

Från vecka 9 har vi också tidigare rapporterat om ett villainbrott på Mårdvägen i Långsjö Äng den 1 mars.

Inga brott anmälda för vecka 10 (av de vi är intresserade av).

Vecka 11 omfattade tre bildemonteringar anmälda 14 resp. 15 mars som vi inte rapporterat eller fått någon direktrapport från:
>>  Örnvägen
>>  Saltängsvägen
>>  Duvnäsvägen

Vecka 12 omfattar tidigare rapporterade Mercedesratt från garageuppfart på Reginavägen (anmäld 22/3) samt en ytterligare ej tidigare rapporterad bildemontering på Älgvägen (anmäld dagen innan, 21/3).

 

RAPPORTER FRÅN ÖVRIGA NÄROMRÅDEN:

DUVNÄS UTSKOG:
Stöld ur motordrivet fordon på Utskogsvägen anmält den 12 febr
Bilstöld på Utskogsvägen anmält den 19 febr

SKURU:
Stöld ur eller från båt, ej båtmotor, på Lovägen, anmält den 8 febr

STORÄNGEN:
Stöld ur eller från motorfordon på Storängens strandv., anmält den 15 mars
Skadegörelse på motorfordon på Johan Lodéns väg, anmält den 24 mars

Ö.EKTORP:
Stöld ur eller från motorfordon på Ektorpsv. anmält den 6 mars

SÖDRA BJÖRKNÄS:
Stöld ur eller från motorfordon på Telegramvägen, anmält den 23 mars

BOO GÅRD:
Skadegörelse motorfordon på Roddarvägen, anmält 1 febr.
Stöld ur eller från motorfordon, fast utrustn. på Sockenvägen, anmält 28 febr.

EKNÄS:
Bilstöld på Eknäsvägen anmält den 11 febr.

KROKHÖJDEN:
Fullbordat villainbrott på Ängsöv. , anmält den 1 febr. (tidigare rapporterat?)
I vilket fall inget annat brott under perioden.

IGELBODA Saltsjöbaden:
Senaste rapporten gällde v11 om skadegörelse på motorfordon på Freyvägen. Det har tyvärr hänt mycket mer dessförinnan, enligt denna rapport:
>> Stöld utan inbrott från bostad på Freyvägen, anmält den 7 febr.
>> Tillgrepp av (troligen) mc från låst bod på Torsvägen, anmält 13 febr.
>> Tre bildemonteringar i vecka 8 på Borgstigen, Valhallav., Genvägen, alla anmälda 25/2.
>> Skadegörelse på motorfordon på Frodev., anmält 25/2
samt
>> Fullbordat villainbrott på Sleipnerv. anmält den 1 mars i vecka 9 (sportlovet).

NEGLINGEÖN:
Stöld ur eller från motorfordon, fast utrustn i två fall på Ringvägen, dels en anmäld den 25 febr och en anmäld den 26 febr
Dessutom en cykelstöld på Saltsjögränd, anmäld den 15 mars (tidigare rapporterad)

SOLSIDAN:
Skadegörelse, annan, på Erstaviks Kvarnv., anmält 19 mars
Stöld ur eller från motorfordon, fast utrustn, på Erstaviks kvarnv., anmält 25 febr
Stöld utan inbrott från bostad på Skyttev., anmält 2 mars

TATTBY:
Stöld ur eller från motorfordon på Neglingevägen anmält den 25 febr
Stöld ur eller från motorfordon på Furustigen anmält den 5 mars

ÄLTA GÅRD:
Stöld u. inbrott på Nyponrosv. den 4 febr
Skadegörelse på motorfordon på Odlingsv., anmält den 9 mars

Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Nacka Lokalpolisområde