Detta blir årets sista rapport pga. stundande helger. Vi hälsar flera nya grannsamverkanskretsar runt om i Nacka kn välkomna i vårt informationssamarbete.
Jag tar emot varningar och observationer från Ditt område under hela jul- och nyårshelgen för spridning till alla. Lämna inte huset helt släckt – LED-lampor är billiga i drift. Trampa upp bortresta grannens infart/gång när snön kommer.
INGA BROTT:
Skogalund, Ö.Ektorp, Duvnäs Utskog, Skuru, Eknäs, N.Björknäs, S.Björknäs, Klinten, Boo gård, Neglingenön
DUVNÄS:
Tillgrepp av bil 10 dec kl 17:40. Se sep. tidigare meddelad rapport på SDF hemsida under Grannsamverkan. Bilen återfanns på annan garageuppfart dagen därpå.
Skadegörelse i två fall: 
— Ekorrv. (omr. Igelboda i Duvnäs) på natten mellan 5-6 dec, resp. på 
— Värmdöv. (omr. Långsjö Strand) 14 dec
STORÄNGEN:
Fullbordat inbrott i lägenhet på Musikv. den 7 dec mellan kl 15-22:15
IGELBODA (i Saltsjöbaden):
Fullbordat villainbrott på Branta stigen den 5 dec mellan kl. 11-12
S.k. ”annan skadegörelse, ej klotter” på Sturev. den 1 dec mellan kl 21-22
SOLSIDAN:
Annan skadegörelse på Vildsvinsvägen mellan 15 nov – 6 dec
TATTBY:
Skadegörelse Berberisvägen 16 dec kl 22:00
Även noterat ett fullbordad stöld genom inbrott i lägenhet, men tyvärr står inte någon gatuadress i rapporten (”någonstans i Tattby…”) natten mellan 9-10 dec
ÄLTA GÅRD:
Stöld ur eller från motorfordon på Evalundsv. natten mellan 7-8 dec
Det var allt. Nästa rapport kommer på det nya året.
God Jul!
Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Nacka lopo