Huset Reginavägen 60

Maria Norberg skriver: De tre fotona visar huset från olika vinklar. Huset byggdes 1949-50 av min pappa, Halvard Norberg, med hjälp av hantverkare då min bror kommit till världen 1949. Ettan på Spångavägen blev för trång och mamma, Rut Norberg född Eriksson, hade börjat arbeta på Norrtulls sjukhus istället. Pappa arbetade ju i Ceders livs som ägdes av pappas moster Lisa Ceder. Denna ...
Läs mer...

Privata fastigheter – lista

Här återges en lista på alla inkomna bidrag i Duvnäsiana-projektet. Du uppmuntras inkomma med liknande uppgifter om Ditt hus med ett foto. Skriv gärna en kompletterande längre berättelse om husets historia, så länkar vi till den i listan. Skicka ditt bidrag till info@saltsjo-duvnas.se OBS! Denna inbjudan utsträcks även till andra som vet något om husen eller dess tidigare innevånare. Redaktionen g...
Läs mer...

Tidig trädgårdsdesign i Duvnäs (Nackaboken 2008)

I en artikel på sidan 71 i Nackaboken 2008 (det sista numret som utkommit) beskriver Yvonne Matstoms och Liisa Wiman hur trädgårdar anlades i Duvnäs. Med flera foton från olika fastigheter får vi en bild av Duvnäs från första hälften av 1900-talet. De fastigheter som omnämns i artikeln är: Reginavägen 45 (Waern Bugges hem) Herrgårdsvägen 2 (Emilstorp) Herrgårdsvillan (vid Ringparken)...
Läs mer...

Olle Nymans Ateljé (Nackaboken, 2005)

Genom Ulrika Hallins artikel "Olle Nymans Ateljé - en av Nackas oaser" i Nackaboken 2005 sidan 57  har vi en utmärkt mycket kortfattad och med foton illustrerad introduktion av en familjs historia och en plats i Duvnäs där tiden fortfarande inte går så fort. Klicka på länken nedan: Ulrika Hallin - Nackaboken 2005
Läs mer...

Nacka kommuns platshistoria – Duvnäs

Klicka på denna länk för en bild av Duvnäs under olika tider: Nacka genom tiderna - Platser - Duvnäs  
Läs mer...

Projekt Duvnäsiana

I många år har vi haft en diskussion om hur vi kan göra för att dokumentera alla spännande fastigheter i Saltsjö-Duvnäs. 2017 beslöt vi att uppmana alla fastighetsägare att skicka in dokumentation om sitt hus. Vår förhoppning är att vi till slut har fått med alla fastigheter och dess historia. Alla boende i Duvnäs kan skicka en bild på sitt hus och en beskrivning. Vem byggde? När byggdes det? H...
Läs mer...

Nya Långsjöns förskola lyfts på plats

Den 4 maj 2015 satte monteringen av nya Långsjöns förskola igång. Först kom bilen med ventilationsrör, och sedan ett stort släp med färdiginredda husmoduler. Allt lyfts på plats med en jättekran under veckan (foto Brian Kylén): [metaslider id=1056]
Läs mer...

Om Saltsjö-Duvnäs – villasamhälle med anor (Nackaboken 2007)

Med anledning av att Saltsjö-Duvnäs fyllde 100 år som villaområde författades en bebyggelsehistoria av Marianne Lundström och Monica Rönquist-Germanis. Denna publicerades i Nackaboken_2007.pdf . Slå upp sidan 7.
Läs mer...

Om Ringparksstugan

Den första Ringparksstugan byggdes som en saluhall 1907 i nationalromantisk stil med knuttimmer och torvtak. Arkitekt var förmodligen Duvnäsbolagets husarkitekt Carl Kempendahl. Saluhallen användes för torghandel 2-3 dagar i veckan fram till första världskriget. Från 1916 användes den som mötesplats för Duvnäsbor och av den 1913 bildade fastighetsägareföreningen. 1966 ersattes den av den nuvara...
Läs mer...