Vi förlorade slaget om perrongerna

Den 22 mars klubbade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslut om att riva träperrongerna plus skjulet väster om stationen. Trots det höga bevarandevärdet anser de att träperrongerna skall ersättas av betong. Ovanpå betongen kommer det att läggas ett lager asfalt med taktila stråk och på kanterna sätts träribbor. Det blir nya räcken, lyktstolpar och armatur i svart. Skyltning och de väggfasta bänkar ...
Läs mer...

Senaste nytt i ambassadfrågan

Ett viktigt möte skulle idag (12/4) ha ägt rum på kommunen med UD och ambassadör Hameed Haami men UD lämnade återbud och ambassadören dök inte upp. På mötet skulle kommunen informera Hameed Haami om regelverket och att det inte är tillåtet enligt plan- och bygglagen att inrätta en ambassad på fastigheten. På vårt lokala möte med ambassadören den 26 mars uttryckte han sig mycket tydligt: de kommer ...
Läs mer...

Ambassadköpet stor nyhet i flera medier

Nyheten om Afghanska ambassadens köp av huset på Strandpromenaden 1/Skepparbacken 2b har fått stort genomslag i media. Det började med en artikel i NVP den 4 april: http://www.nvp.se/Nacka/Nacka/ambassad-vill-flytta-till-duvnas/. Av de stora drakarna var DN först ut med en artikel i fredags, den 7 april: http://www.dn.se/sthlm/afghanistans-ambassad-har-kopt-ett-av-sveriges-dyraste-hus/. D...
Läs mer...

Byggstopp för Afghanistans ambassad

Många har noterat att det börjat hända saker i källarplanet på fastigheten Strandpromenaden 1/Skepparbacken 2b. Ambassaden har i den gångna helgen påbörjat en ombyggnation av den del av huset som de tänkt använda som ambassad. Kommunen har informerats om den pågående händelseutvecklingen och har idag ”aux mains” överlämnat ett så kallat "Beslut mot fortsatt arbete eller åtgärd". Med omedelbar v...
Läs mer...

Afghanistans ambassad blir ny fastighetsägare på Strandpromenaden

Afghanistans ambassad har köpt fastigheten Strandpromenaden 1/Skepparbacken 2b av Ulf Arnetz. Köparen har tänkt använda fastigheten både till ambassad och till residens. Deras plan är att ambassadens entré skall vara från Strandpromenaden och residensets och representationsvåningens entré från Skepparbacken. I söndags kväll hade vi ett möte tillsammans med säljare, köpare, närmaste grannar och ...
Läs mer...

Senaste nytt om Lagårn

Det finns fortfarande inte några beslut om vad som skall ske med fastigheten. Kommunen kommer dock att ansöka om detaljplaneändring från att fastigheten avser skolverksamhet till bostäder. Men ansökan är ännu inte gjord och det finns ingen tidplan i nuläget. Rykten om att någon är på väg att köpa Lagårn är fel.
Läs mer...

Vad händer med Lagårn?

Många har noterat att det flyttas in sängar i den mindre byggnaden vid Lagårn. Enligt kommunen ska Lagårn temporärt användas som lagerlokal och det är därför sängar och andra möbler flyttats dit. Kommunen kommer att sälja eller upplåta fastigheten men har ännu inte fastställt villkoren. De räknar med att inom en snar framtid fatta beslut om det blir försäljning eller upplåtelse. Vi bevakar fråg...
Läs mer...

Om Lagårn, en tredje Nackamast och stationen

Saltsjö-Duvnäs i december 2015 Lagårns framtid Det har visat sig att denna gamla kulturbyggnad har fått rötangrepp i grunden. Förmodligen beror det på att man gjort byggnaden för tät i samband med att den gått från att vara en ladugård till skola. Därför skall kommunen nu gräva upp den för att kunna bedöma läget. Jag har försökt efterforska Lagårns ursprung och genom att lägga ihop inform...
Läs mer...