Valberedning

Valberedningen 2018/19 består av: Funktion Namn Invald år Sammankallande Torbjörn Rusck 2013- Ledamot Marie Eneqvist 2018- Ledamot Maria Hemmingsson 2013- Ledamot Caroline Rennerfelt Lindahl 2015- Ledamot Björn Varnestig 2015-  
Läs mer...

Revisorer

Revisorer verksamhetsåret 2018/19 är: Funktion Namn Invald år Revisor, sammankallande Christer Käck Revisor Elisabet Wahlstedt 2016- Revisorssuppleant Anders Öhman 2018-  
Läs mer...

Bildgalleri Styrelsen

Styrelsen bestod 2018/19  av [uppdatering till nya styrelsen vald i maj 2019 görs när porträttbilder har sänts till webmaster]:  Uppdrag Namn  Porträtt Invald i styrelsen (vid stämma år:) Ordförande + närpolitiska frågor Eva Nisser  2013- Vice ordförande + närpolitiska frågor Carl Bonbeck  2015-2019 Sekreterare Charlotte Banning  2018- Kassör Per Kallne...
Läs mer...