Vid utskick tisdag 21 nov 2017 nämndes att rapporter inkommit om en man som ringer på:

– Två boende i Duvnäs har också hört av sig betr. en (stum?) man som ringt på och tiggt genom att sträcka fram en lapp. Bedöms ofarlig, men barn bör inte öppna dörren själva.

Dessa observationer gjordes på Patrons väg och Kaplansbacken och påringning skedde när folk var hemma.

Under onsdagskvällen dagen efter (22 nov) har det kommit ny rapport från en boende i område Patron att ny påringning skett under speciell omständighet som fler bör känna till:

– han har nu vid 19:00 ringt på vid hus på Patrons väg. Det var inte jag som öppnade hos oss. Jag fick dock meddelande av en granne att när en vuxen som var hemma hörde att mannen i fråga ringde på och den vuxne tittade ut från ett fönster så stod deras ytterdörr på vid gavel.

Oklart om denne man har öppnat dörren (allvarligt i så fall) eller om barnen i huset  glömt att stänga efter sig (möjligt men kanske inte sannolikt).

De boende har försökt att anmäla det till polisen men 1 timma kö (tror/hoppas inte att det var 112) så jag tror inte att det skett någon anmälan än.

Jag vill betona att ingen olaglig handling eller pågående brott observerats. Därför bör inte 112 användas förrän sådan iakttagelse föreligger. Det är beklagligt att kötiden för polisens tipstelefon är orimligt lång, men också att beteendet som observerats väcker oro bland boende.

Brian Kylén, Grannsamverkan mot brott