Medlemsavgiften är 300 kr för 2019. Medlemsavgift som betalas in i november-december 2018 gäller även för 2019. Betala till  bankgiro 5254-2172  eller swisha till 123 61 78 628.

Obs! Viktigt att ange namn, gatuadress, mobilnummer och e-post.

Vår förening är enligt årsstämmobeslut inte medlem i Villaägarna fr.o.m. år 2019.

FRÅGA BESKRIVNING
Är jag medlem? Gatuadressen anger om medlemsavgift betalats innevarande år
Hur blir jag medlem? Information om medlemskap och hur man ansöker
Varför bli medlem?
Medlemskapet medför många förmåner. Beställ medlemskort här!
Hur styrs föreningen? Vilka sitter i styrelsen, valberedningen, reviderar? Stadgar?