Du som är medlem via Villaägarnas Riksförbund har fått medlemsavgiften till SDF, som är 350 kr, inbakad i avgiften.

Om du inte är medlem via Villaägarna, utan istället vill vara direktansluten medlem, betalar du snarast in årsavgiften 350 kr till Bankgiro 5254-2172. Obs! Var noga med att ange namn, adress och mejladress vid inbetalningen! Märk betalningen ”Medlemsavg. 2018”

Om din fastighetsadress inte finns med – men du borde ha varit med på listan enligt beskrivningen i föregående stycke, kontakta medlemssekreteraren och ange datum för inbetalning, så brukar det ordna sig direkt! Du som är stödmedlem och samtidigt bor utanför medlemsområdet Saltsjö-Duvnäs,  Sågtorp, Kolbotten, Kranglan, Drevinge och Östervik finns inte med på listan.

Om din gatuadress är med på listan kan du beställa medlemskort via mejladressen medlem@saltsjo-duvnas.se . Uppge alltid förnamn, efternamn och gatuadress i mejlet. Distributionen av medlemskort sköts av medlemssekreteraren.

BETALANDE MEDLEM FÖR KALENDERÅR

Välj rätt årsflik nedan. Skriv sedan in de första bokstäverna i din gatuadress i sökrutan överst till höger nedan för att se om du har betalt enligt medlemssekreterarens uppgifter till hemsidan (det räcker oftast med en kortkort version bestående av de absolut första bokstäverna – t.ex. ”Fogdevägen 18” kan skrivas ”Fo 18”. Ovanligtvis behöver man ange fullständig ”gata [mellanslag] nr”)!

2018

Betalande medlem per 2018-01-31

Medlemssekreteraren arbetar med att ta fram en första medlemslista för kalenderår 2018 fram till slutet av januari. Därför finns vare sig tabell eller sökruta i denna flik ännu.

Under tiden kan du dock titta om du var medlem år 2017 i fliken till höger här ovan. Där finns både sökruta och tabell där du söker fram din adress.

Medlemmar i Villaägarna får sitt kort per post utan beställning på denna hemsida.

2017

Betalande medlem per 2017-12-31

GATUADRESS
Backstuguvägen 1
Backstuguvägen 2 A
Backstuguvägen 2 B
Backstuguvägen 3
Backstuguvägen 3 A
Backstuguvägen 5 A
Backstuguvägen 5 B
Backstuguvägen 8
Backstuguvägen 9
Backstuguvägen 9 B
Backstuguvägen 10
Backstuguvägen 12
Backstuguvägen 14
Bergbacken 1
Bergbacken 2
Bergbacken 3
Bergbacken 4
Bergbacken 5
Bergbacken 6
Bergbacken 7
Bergbacken 9
Berguvsgränd 5
Berguvsgränd 7
Bergvägen 2
Bergvägen 4
Bergvägen 5
Bergvägen 6
Bergvägen 7
Bergvägen 8
Bergvägen 9
Bergvägen 11
Bergvägen 13
Bergvägen 14
Bergvägen 15
Bergvägen 16
Bergvägen 17
Bergvägen 18
Bergvägen 20
Bergvägen 22
Bergvägen 25
Bergvägen 27
Bävervägen 3
Bävervägen 5
Bävervägen 7
Bävervägen 9
Bävervägen 13
Bävervägen 15
Bävervägen 21
Duvnäs Udde 2
Duvnäs Udde 7
Duvnäs Udde 9
Duvnäs Udde 11
Duvnäs Udde 13
Duvnäs Udde 15
Duvnäs Udde 17
Duvnäs Udde 19
Duvnäs Udde 21
Duvnäs Udde 23
Duvnäs Udde 25
Duvnäsvägen 3
Duvnäsvägen 10
Duvnäsvägen 12
Duvnäsvägen 14
Duvnäsvägen 16
Duvnäsvägen 17
Duvnäsvägen 18
Duvnäsvägen 19
Duvnäsvägen 24
Duvnäsvägen 25
Duvnäsvägen 26
Duvnäsvägen 27
Duvnäsvägen 29
Duvnäsvägen 31
Duvnäsvägen 33
Duvnäsvägen 37
Duvnäsvägen 39
Duvnäsvägen 42
Duvnäsvägen 46
Duvnäsvägen 50
Duvnäsvägen 52
Duvnäsvägen 58
Duvnäsvägen 60
Ejdervägen 12
Ejdervägen 15
Ejdervägen 23
Ejdervägen 25
Ejdervägen 26
Ejdervägen 27
Ejdervägen 29
Ejdervägen 30
Ejdervägen 31
Ejdervägen 32
Ejdervägen 34
Ejdervägen 35
Ekorrvägen 2
Ekorrvägen 4
Ekorrvägen 10
Ekorrvägen 12
Ekorrvägen 15
Ekorrvägen 18
Ekorrvägen 26
Ekorrvägen 27
Ekorrvägen 28
Ekorrvägen 29
Ekorrvägen 36
Ekorrvägen 37
Ekorrvägen 40
Ekorrvägen 42
Fasanvägen 1
Fasanvägen 2
Fasanvägen 4
Fasanvägen 6
Fasanvägen 7
Fasanvägen 9
Fasanvägen 12
Fasanvägen 14
Fasanvägen 17
Fasanvägen 19
Fasanvägen 20
Fasanvägen 24
Fiskarbacken 1
Fiskarbacken 2
Fiskarbacken 3
Fiskarbacken 4
Fiskarbacken 5
Fiskarbacken 6
Fiskarbacken 7
Fiskarbacken 10
Fiskarbacken 12
Fogdevägen 2
Fogdevägen 3
Fogdevägen 4
Fogdevägen 5 A
Fogdevägen 5 B
Fogdevägen 6
Fogdevägen 7
Fogdevägen 8
Fogdevägen 9
Fogdevägen 10
Fogdevägen 11
Fogdevägen 12
Fogdevägen 13
Fogdevägen 14
Fogdevägen 16
Fogdevägen 18
Fågelsångsvägen 9
Fågelsångsvägen 11
Fågelsångsvägen 12
Fågelsångsvägen 14
Fågelsångsvägen 16
Gamla Allén 1
Gamla Allén 2
Gamla Allén 3
Gamla Allén 6
Gamla Allén 7
Gamla Allén 8
Gamla Allén 9
Gamla Allén 11
Gamla Allén 13
Gamla Allén 15
Gamla Allén 21
Grävlingsbacken 1
Grävlingsbacken 2
Grävlingsbacken 4
Grävlingsbacken 6
Herdevägen 3
Herdevägen 6
Herrgårdsbacken 1
Herrgårdsbacken 5
Herrgårdsvägen 1
Herrgårdsvägen 2
Herrgårdsvägen 3
Herrgårdsvägen 4
Herrgårdsvägen 7
Herrgårdsvägen 8
Herrgårdsvägen 9
Hjortstigen 1
Hjortstigen 4
Hjortstigen 5
Hägervägen 3
Hägervägen 6
Hägervägen 7
Hägervägen 11
Hägervägen 12
Hägervägen 14
Hägervägen 15
Hägervägen 16
Hägervägen 18
Hägervägen 19
Hägervägen 21
Hägervägen 24
Hägervägen 25
Hägervägen 26
Hägervägen 27
Hägervägen 32
Hägervägen 34
Hägervägen 36
Hägervägen 40
Illervägen 1
Illervägen 4
Illervägen 5
Illervägen 6
Illervägen 7
Illervägen 8
Illervägen 9
Illervägen 12
Jakob Dubbes väg 3
Jakob Dubbes väg 4
Jakob Dubbes väg 7
Jakob Dubbes väg 8
Jakob Dubbes väg 9
Jakob Dubbes väg 11
Jakob Dubbes väg 12
Jakob Dubbes väg 13
Jakob Dubbes väg 14
Johan Häggs väg 1
Johan Häggs väg 3
Johan Häggs väg 4
Johan Häggs väg 5
Johan Häggs väg 7
Jägarstigen 3
Jägarstigen 4
Jägarstigen 5
Jägarstigen 8
Jägarstigen 10
Jägarstigen 11
Jägarstigen 13
Jägarstigen 14
Kaplansbacken 4
Kaplansbacken 5
Kaplansbacken 8
Kaplansbacken 10
Kaplansbacken 12
Knut Pernos väg 3
Knut Pernos väg 4
Knut Pernos väg 6
Knut Pernos väg 8
Knut Pernos väg 10
Knut Pernos väg 12
Knut Pernos väg 14
Knut Pernos väg 16
Kolbottens väg 12
Kolbottens väg 14 A
Kranglans väg 5
Kristinavägen 1
Kristinavägen 2
Kristinavägen 4
Kristinavägen 6
Kristinavägen 7 A
Kristinavägen 7 B
Kristinavägen 8
Kristinavägen 9
Kristinavägen 10
Kristinavägen 11
Kristinavägen 13
Kristinavägen 18 B1
Kristinavägen 21
Kristinavägen 21 A
Kristinavägen 22
Kristinavägen 23
Kristinavägen 25
Kristinavägen 26
Kristinavägen 28
Kristinavägen 32
Kristinavägen 34
Kristinavägen 36
Kristinavägen 38
Kristinavägen 40
Kristinavägen 42
Kristinavägen 44
Kristinavägen 46
Kristinavägen 48
Kristinavägen 50
Kvarnbacken 1
Kvarnbacken 3
Kvarnbacken 4
Kvarnbacken 10
Lagårdsvägen 4
Lagårdsvägen 9
Lagårdsvägen 14
Logbacken 2
Logbacken 4
Logbacken 5
Logbacken 6
Logbacken 7
Logbacken 9
Logbacken 11
Morgonvägen 1
Morgonvägen 3
Morgonvägen 8
Morgonvägen 10
Morgonvägen 12
Morgonvägen 20
Mårdgränd 4
Mårdgränd 6
Mårdgränd 8
Mårdvägen 2
Mårdvägen 3
Mårdvägen 4
Mårdvägen 5
Mårdvägen 6
Mårdvägen 7
Mårdvägen 8
Mårdvägen 9
Mårdvägen 11
Mårdvägen 16
Måsungevägen 1
Måsungevägen 3
Måsungevägen 5
Måsungevägen 7
Måsungevägen 8
Måsungevägen 9
Måsungevägen 10
Måsungevägen 11
Måsungevägen 12
Måsungevägen 13
Måsungevägen 16
Måsungevägen 17
Måsungevägen 19
Patrons väg 1 A
Patrons väg 1 B
Patrons väg 2
Patrons väg 3
Patrons väg 4
Patrons väg 5 A
Patrons väg 5 B
Patrons väg 6
Patrons väg 7
Patrons väg 8
Patrons väg 9
Patrons väg 10
Patrons väg 11
Patrons väg 13
Patrons väg 14
Patrons väg 15
Patrons väg 16
Patrons väg 17
Patrons väg 19
Reginavägen 2 lgh 1101
Reginavägen 5
Reginavägen 6
Reginavägen 7 B
Reginavägen 8
Reginavägen 9 A
Reginavägen 11
Reginavägen 12
Reginavägen 13
Reginavägen 14
Reginavägen 15
Reginavägen 16
Reginavägen 23
Reginavägen 24
Reginavägen 25
Reginavägen 26
Reginavägen 27
Reginavägen 28
Reginavägen 31
Reginavägen 32
Reginavägen 33 A
Reginavägen 33 C
Reginavägen 34
Reginavägen 36
Reginavägen 37
Reginavägen 39
Reginavägen 40
Reginavägen 42
Reginavägen 43
Reginavägen 44
Reginavägen 48
Reginavägen 49
Reginavägen 50
Reginavägen 58
Reginavägen 60
Ringparken 1
Ringparken 3
Ringparken 5
Ringparken 7
Rådjursvägen 2
Rådjursvägen 5
Rådjursvägen 7
Rådjursvägen 8
Rådjursvägen 10
Rådjursvägen 11
Rättarbacken 2
Rättarbacken 3
Rättarbacken 4
Rättarbacken 7
Rättarbacken 8
Rättarbacken 10
Rättarbacken 14
Rättarbacken 16
Rättarbacken 19
Rättarbacken 20
Rättarbacken 21
Rättarbacken 23
Rävstigen 1
Rävstigen 2
Rävstigen 4
Rävstigen 6
Saltsjöbadsvägen 13
Saltsjöbadsvägen 22
Saltsjöbadsvägen 24
Saltsjöbadsvägen 26
Saltsjöbadsvägen 28
Saltsjöbadsvägen 30
Saltsjöbadsvägen 32 lgh 1001
Saltsjöbadsvägen 33
Saltsjöbadsvägen 41 A
Saltsjöbadsvägen 41 B
Saltsjöbadsvägen 43
Saltsjöbadsvägen 45
Saltsjöbadsvägen 47
Saltsjöbadsvägen 53
Saltsjöbadsvägen 55
Saltsjöbadsvägen 57
Saltsjöbadsvägen 59
Saltsjöbadsvägen 61
Saltsjöbadsvägen 65 A
Saltsjöbadsvägen 65 B
Saltsjöbadsvägen 69
Saltsjöbadsvägen 71
Saltsjöbadsvägen 73 A
Saltsjöbadsvägen 73 B
Saltsjöbadsvägen 75
Saltängsvägen 2
Saltängsvägen 5
Saltängsvägen 6
Saltängsvägen 7
Saltängsvägen 8
Saltängsvägen 11
Saltängsvägen 13
Saltängsvägen 14
Saltängsvägen 15
Saltängsvägen 16
Saltängsvägen 17
Saltängsvägen 19
Saltängsvägen 21
Sjusovarbacken 1
Sjöbacken 1
Sjöbacken 2
Sjöbacken 3
Sjöbacken 4
Sjöbacken 5
Skepparbacken 1
Skepparbacken 3
Skepparbacken 4
Skepparbacken 5
Skepparbacken 6
Skogvaktarvägen 3
Skogvaktarvägen 4
Skogvaktarvägen 5
Skogvaktarvägen 6
Skogvaktarvägen 7
Skogvaktarvägen 8
Skogvaktarvägen 9
Skogvaktarvägen 10
Skogvaktarvägen 12
Sobelvägen 3
Sobelvägen 4
Sobelvägen 5
Sobelvägen 6
Sobelvägen 7
Sobelvägen 8
Sobelvägen 10
Sobelvägen 12
Sobelvägen 14
Sobelvägen 16
Sobelvägen 18
Stallvägen 2
Stallvägen 3
Stallvägen 4
Stallvägen 6
Stallvägen 8
Stationsbacken 4
Stationsbacken 5
Stationsbacken 6
Stationsbacken 6 A
Stationsbacken 13
Strandpromenaden 1
Strandpromenaden 2
Strandpromenaden 3
Strandpromenaden 4
Strandpromenaden 5
Strandpromenaden 7
Strandpromenaden 8 A
Strandpromenaden 8 B
Strandpromenaden 9
Strandpromenaden 10
Strandpromenaden 11
Strandpromenaden 12 A
Strandpromenaden 14
Strandpromenaden 18
Strandpromenaden 22
Strandpromenaden 25 A
Strandpromenaden 25 B
Strandpromenaden 25 C
Strandpromenaden 25 E
Strandpromenaden 25 F
Strandpromenaden 25 G
Strandpromenaden 31
Strandpromenaden 33
Strandpromenaden 35
Strandpromenaden 37
Strandpromenaden 43
Strandpromenaden 45
Strandpromenaden 47
Strandpromenaden 49
Strandpromenaden 51
Strandpromenaden 59
Strandpromenaden 65
Strandpromenaden 67
Strandpromenaden 69
Strandpromenaden 71
Strandpromenaden 73
Strandpromenaden 77 A
Strandpromenaden 77 B
Strandpromenaden 81
Strandpromenaden 83
Strandpromenaden 85
Strandpromenaden 87
Strandpromenaden 89
Strandpromenaden 91
Strandpromenaden 93
Strandpromenaden 97
Strandpromenaden 99
Tjädervägen 7
Tjädervägen 8
Tjädervägen 13
Tjädervägen 19
Tärnvägen 4
Tärnvägen 8
Ugglevägen 6
Ugglevägen 8
Ugglevägen 10
Ugglevägen 12
Vargungevägen 3
Vargungevägen 4
Vargungevägen 5
Vargungevägen 6
Vargungevägen 7
Vargungevägen 8
Vargungevägen 9
Vargungevägen 10
Vargungevägen 11
Vargungevägen 12
Vargungevägen 13
Vargungevägen 14
Vargvägen 1
Vargvägen 2
Vargvägen 3
Vargvägen 4
Vargvägen 5
Vargvägen 7
Vargvägen 8
Vargvägen 9
Vargvägen 10
Vargvägen 11
Vargvägen 13
Vargvägen 14
Vargvägen 15
Vargvägen 16
Vargvägen 17
Vargvägen 18
Vargvägen 19
Vargvägen 20
Vargvägen 22
Vargvägen 23
Vargvägen 25
Vargvägen 26
Vargvägen 27
Vargvägen 29
Vargvägen 30
Vargvägen 32
Vargvägen 34
Vargvägen 36
Vargvägen 38
Vesslevägen 1
Vesslevägen 2
Vesslevägen 4
Vesslevägen 5
Vesslevägen 6
Vesslevägen 7
Vesslevägen 8
Vesslevägen 12
Vesslevägen 14
Värmdövägen 216
Värmdövägen 220
Värmdövägen 224
Värmdövägen 226
Värmdövägen 228
Värmdövägen 232
Värmdövägen 234
Älgvägen 1
Älgvägen 2
Älgvägen 4
Älgvägen 5
Älgvägen 6
Älgvägen 7
Älgvägen 9
Älgvägen 10
Älgvägen 11
Älgvägen 12
Älgvägen 13
Älgvägen 17
Älgvägen 19
Älgvägen 20
Älgvägen 22
Älgvägen 26
Älgvägen 28
Älgvägen 29
Älgvägen 30
Älgvägen 32
Örnvägen 1
Örnvägen 4
Örnvägen 5
Örnvägen 6
Örnvägen 8
Örnvägen 14
Örnvägen 18
Örnvägen 20
Örnvägen 22
Örnvägen 24