Medlemsavgiften för 2019 är 300 kr.  Medlemsavgift som betalas in under november och december 2018 gäller även för 2019. Betala till:
bankgiro 5254-2172  eller swisha till 123 61 78 628

Obs! Ange namn, gatuadress, mobiltelefon och e-post.

För att åtnjuta alla fina rabatter, delta i lokala evenemang, hyra Ringparksstugan och få information krävs medlemskap i SDF.

Som nyinflyttad ansöker du om medlemskap här: Nyinflyttad? Hur blir jag medlem?

SDF är inte längre medlem Villaägarna. Den enda skillnaden för dig som vill vara medlem i både SDF och Villaägarna är att du gör två betalningar, en till varje förening. Kostnaden är densamma som tidigare, bortsett från att SDF sänkt avgiften för 2019. Vi är inte längre med i Villaägarna då deras krav numera är att samtliga våra medlemmar också måste gå med i Villaägarna. Det skulle innebära att vi skulle behöva tvångsansluta hälften av medlemmarna i SDF. Därför föreslog styrelsen att vi inte längre ska vara bundna till Villaägarna vilket årsmötet biföll enhälligt.