Information

Den som äger och bebor villafastighet, radhus eller bostadsrätt inom Saltsjö-Duvnäs villasamhälle kan bli medlem i föreningen efter anmälan till styrelsen och genom betalning av löpande årsavgift.

Den som tidigare varit medlem, person tillhörande sådan medlems dåvarande hushåll eller person som bebor , men icke äger sin bostad inom Saltsjö-Duvnäs villasamhälle, kan, efter ansökan till föreningens styrelse, beviljas medlemskap som stödjande medlem. Stödjande medlem erlägger löpande årsavgift men saknar rösträtt och äger i övrigt de begränsade rättigheter, som styrelsen från tid till annan kan komma att bestämma.

Som medlem i Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening (SDF) stödjer du föreningens verksamhet som innefattar olika evenemang i Ringparksstugan, medlemspubar, midsommar- och nyårsfirande i Ringparken, rundvandringar mm. Läs gärna mer om våra aktiviteter på www.saltsjo-duvnas.se.

Du får också tillgång till våra förmånliga rabattavtal och du får även hyra Ringparksstugan till ett mycket förmånligt medlemspris.

Som medlem i  Saltsjö-Duvnäs Kabel-TV-förening  måste du också vara medlem i SDF.

Är Du nyinflyttad och inte tidigare fått information om SDF och saknar mejl, ber vi dig kontakta vår kassör, eller lägga en lapp i lådan på Ringparksstugan med namn, adress och telefon. Du får då hjälp med att bli medlem.

Om du har Internet laddar du enkelt ner ditt Välkomstbrev här.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 350 kr för innevarande kalenderår och betalas till  Bankgiro 5254-2172. Obs! Var noga med att ange namn, gatuadress, mejladress samt att det avser medlemsavgift! Inbetalning görs innan året påbörjas om du vill kunna beställa och erhålla ditt medlems/rabattkort innan det gamla går ut. Betalningar som inkommer senare kan få vänta på beställt medlemskort.

Är du redan medlem i Villaägarnas Riksförbund (VÄ) blir du alltid fakturerad av VÄ i november eller i början av december. Medlemsavgiften till SDF är inbakad i fakturans totalbelopp. Du bör dock ansöka om medlemskap i SDF på denna sida i nästa underflik.

Om du är nyinflyttad och redan är medlem i VÄ plus i en tidigare lokal villaägareförening måste du omgående kontakta VÄ och anmäla att du flyttar över ditt medlemskap från din nuvarande förening till SDF! Annars får din gamla förening avgiften och du är därmed inte medlem i SDF.  För att åtnjut alla goda rabatter, delta i lokala evenemang och få information krävs medlemskap i SDF.

Medlemsansökan

 

MEDLEMSANSÖKAN

Alla nyinflyttade, även tidigare medlemmar i Villaägarna (VÄ), måste ansöka om medlemskap i Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening (SDF) för att kunna bli stadgeenlig medlem. En tidigare VÄ-medlem ansvarar även för att kontakta VÄ så att SDF registreras som ny underförening hos VÄ, om denne vill fortsätta vara ansluten medlem via VÄ.

Gör Din medlemsansökan här [FYLL I UPPGIFTERNA och tryck på SKICKA-knappen].

Ditt namn (obligatorisk)

Din nya gatuadress (obligatorisk)

Din mejladress (obligatorisk)

Hur vill du vara medlem i föreningen - gör ett val (obligatorisk)

Om du redan är medlem i VÄ sedan tidigare - ange ditt VÄ medlemsnr:

Om du redan är medlem i VÄ och vill fortsätta så - har du kontaktat Villaägarna för att ändra förening till Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening (underföreningsnummer 1251)? JANEJ - lovar göra det!

Fler upplysningar (t.ex sambo:s namn + mejl, inflyttn.datum):