Information

Alla som bor i Saltsjö-Duvnäs kan bli medlemmar i föreningen (SDF). Medlemsområdet är större än postnummer 131 50 och omfattar Saltsjö-Duvnäs, Ekängen, Morningside, Sågtorp, Kranglan, Östervik och Drevinge. Vill du veta mer om villkoren för medlemskap finns de i våra stadgar.

Som medlem får du tillgång till SDF:s alla evenemang. Vi mejlar ut ett programblad varje termin och all information finns också på vår hemsida: www.saltsjo-duvnas.se.

Du kan hyra Ringparksstugan för privata ändamål, se Hyra Ringparksstugan och du får tillgång till en rad  förmånliga rabatter, se Medlemsrabatter.

Läs vårt välkomstbrev med all information: Välkomstbrev

Klicka på ”Medlemsansökan” ovan och fyll i uppgifterna.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 350 kr för innevarande kalenderår och betalas till  bankgiro 5254-2172 eller swishas till 123 61 78 628 senast 31 januari. Flyttar du in senare betalar du naturligtvis då. Obs! Ange namn, gatuadress, e-post samt att det avser medlemsavgift 2018.

Är du medlem i Villaägarnas Riksförbund (VÄ) blir du fakturerad av dem i november/december. Medlemsavgiften till SDF är inbakad i deras faktura och du får medlemskort från dem. Du bör dock också ansöka om medlemskap i SDF, se fliken Medlemskap .

Om du är nyinflyttad och medlem i VÄ måste du omgående meddela VÄ att du nu också är medlem i SDF. För att åtnjut alla fina rabatter, delta i lokala evenemang, hyra Ringparksstugan och få information krävs medlemskap i SDF.

Medlemsansökan

 

MEDLEMSANSÖKAN

Alla nyinflyttade, även de som är medlemmar i Villaägarna (VÄ), som vill bli medlemmar i Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening (SDF) måste göra en ansökan till oss. En VÄ-medlem måste också informera VÄ om sitt medlemskap i SDF.

Gör Din medlemsansökan här: [FYLL I UPPGIFTERNA och tryck på SKICKA-knappen].

Ditt namn (obligatorisk)

Din gatuadress (obligatorisk)

Din mejladress (obligatorisk)

Hur vill du vara medlem i föreningen - gör ett val (obligatorisk)

Om du redan är medlem i VÄ sedan tidigare - ange ditt VÄ medlemsnr:

Om du redan är medlem i VÄ och vill fortsätta så - har du kontaktat Villaägarna för att ändra förening till Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening (underföreningsnummer 1251)? (obligatorisk)

JANEJ - lovar göra det!Gäller inte mig - ej VÄ-medlem idag)!

Fler upplysningar (t.ex sambo:s namn + mejl, inflyttn.datum):