Formell kallelse till årsmöte i Saltsjö-Duvnäs Kabel-TV, ek. för. framgår av senaste programblad härintill. Datumet är 16 maj 2018 kl. 18:00-19:00 och platsen är RIngparksstugan. Nu kan du ladda ner verksamhetsberättelsen för kalenderåret 2017:

SDKTV Årsm.handlingar för verksamhetsår 2017 (2018-05-16)

 

Arkiv över tidigare årsmöteshandlingar:

SDKTV Årsm.handlingar för verksamhetsår 2016 (2017-05-24)

SDKTV Årsm.handlingar för verksamhetsår 2015 (2016-05-18) 

SDKTV Årsm.handlingar för verksamhetsår 2014 (2015-05-20)