De problem som fanns i somras med vissa kanaler är lösta och nu har också TCM återkommit i full vigör – om man gör en ny kanalsökning. Se nedan för senaste versionen av ny kanalplan!

Kanalplan SDKTV 2016-09-13