Förtroendevalda och funktionärer – 2018/19

Styrelse

 

Styrelse Funktion Telefon Adress E-post
Eva Nisser   Ordförande, närpolitiska frågor 070 518 10 86 Fiskarb. 12  eva.nisser@veraciter.se
Carl Bonbeck   Vice ordf., närpolitiska frågor 070 739 53 83 Jägarst. 11  carl.bonbeck@seb.se
Charlotte Banning  Sekreterare 072 225 1714 Saltängsv. 15  charlotte@wiraya.com
Per Kallner  Kassör 070 539 62 01 Hägerv. 24  per.kallner@gmail.com
Kerstin Kärkkänen  Medlemssekreterare 070 743 20 39 Bergv. 5  seniorkompetens@gmail.com
Sverker Olsson  Klubbmästare 070 4961095 Vesslev. 12  sverker@zitella.se
Birgitta Grafström  Hemsida, Facebook och programblad 070 555 00 04 Saltsjöbadsv. 24  birgitta.grafstrom@telia.com
Anders Almqvist  Stugfogde, underhåll 073 595 48 00 Strandprom. 71  almqvist@ragroup.se
Karin Tegnelid  Stugvärd 070 770 81 80 Fiskarb. 7  karin.tegnelid@hotmail.com
Madeleine Gröndahl  Stugvärd + Hemsida, Fb, Programblad 070 882 0320 Ekorrv. 26  madeleine.grondahl@maddesign.se

Revisorer

 

Revisorer   Funktion Telefon Adress E-post
Christer Käck Revisor,sammankallande  070 681 31 97  Patrons v. 1 christer.kack@telia.com
Elisabeth Wahlstedt Revisor  070 582 28 00  J. Dubbes v. 11 elisabeth.nordner.wahlstedt@nordea.se
Anders Öhman Revisorsuppleant 070 311 06 76 Vargungev. 4 aohman@outlook.com
Valberedning

 

Valberedning Telefon Adress E-post
Torbjörn Rusck, sammank. 070 622 63 01 Bergb. 9 torbjorn@rusck.se
Marie Eneqvist  070 915 16 91 Ringparken 1 marie@eneqvist.se
Maria Hemmingsson 073 688 85 13 Reginav. 24 mariahemmingsson@yahoo.se
Caroline Rennerfelt Lindahl 070 862 02 14 Kristinav. 9 caronlindahl@yahoo.com
Björn Varnestig 070 838 04 59 Herrgårdsv. 4 bjorn@varnestig.se
Hyra stugan

Hyra stugan:

Gå till toppmenyns ”Ringparksstugan” och läs vidare

Flaggning

Flaggning:

Uppdraget som Flaggeneral är ledigt. Kontakta styrelsen om du vill hålla i flaggningen

Mottages beställning från dig som vill flagga, se Flaggschema med anmälningsformulär.

Hemsida

Hemsida (SDF Webben, KabelTV, Grannsamverkan)

Brian Kylén, webbmaster, 070-316 41 31, Vargv. 7, brian.kylen@telia.com