Förtroendevalda och funktionärer – 2017/18

Styrelse

 

Styrelse Funktion Telefon Adress E-post
Eva Nisser   Ordförande, närpolitiska frågor 070 518 10 86 Fiskarb. 12  eva.nisser@veraciter.se
Louise Sävström   Vice ordf., närpolitiska frågor 070 536 69 33 Ejderv. 29   louise@florealis.com
Marie Eneqvist  Sekreterare 070 915 16 91 Ringparken 1  marie@eneqvist.se
Per Kallner  Kassör 070 539 62 01 Hägerv. 24  per.kallner@vattenfall.com
Sverker Olsson  Klubbmästare 070 4961095 Vesslev. 12  sverker@zitella.se
Birgitta Grafström  Hemsida, Facebook och programblad 070 555 00 04 Saltsjöbadsv. 24  birgitta.grafstrom@telia.com
Anders Almqvist Underhåll Ringparksstugan 073 595 48 00 Strandprom. 71  almqvist@ragroup.se
Karin Tegnelid Stugvärd 070 770 81 80 Fiskarb. 7  karin.tegnelid@hotmail.com
Carl Bonbeck  Stugfogde, stugvärd 070 739 53 83 Jägarst. 11  carl.bonbeck@seb.se
Kerstin Kärkkänen  Medlemssekreterare 070 743 20 39 Bergv. 5  seniorkompetens@gmail.com

Revisorer

 

Revisorer   Funktion Telefon Adress E-post
Margaretha Ström Revisor, sammank.  070 742 37 43  Hägerv. 12 margaretha.strom@bredband.net
Christer Käck Revisor  070 681 31 97  Patrons v. 1 christer.kack@telia.com
Elisabeth Wahlstedt Revisorssuppleant  070 582 28 00  J. Dubbes v. 11 elisabeth.nordner.wahlstedt@nordea.se
Valberedning

 

Valberedning Telefon Adress E-post
Torbjörn Rusck, sammank. 070 622 63 01 Bergb. 9 torbjorn@rusck.se
Maria Hemmingsson 073 688 85 13 Reginav. 24 mariahemmingsson@yahoo.se
Caroline Rennerfelt Lindahl 070 862 02 14 Kristinav. 9 caronlindahl@yahoo.com
Nina Stenbom 070 659 00 98 Älgv. 1 n.stenbom@gmail.com
Björn Varnestig 070 838 04 59 Herrgårdsv. 4 bjorn@varnestig.se
Hyra stugan

Hyra stugan:

Gå till toppmenyns ”Ringparksstugan” och läs vidare

Flaggning

Flaggning:

Johan Söderlund, flaggeneral, 073-655 37 63, Rättarbacken 3

som mottar beställning från dig som vill flagga, se Flaggschema med anmälningsformulär.

Hemsida

Hemsida (SDF Webben, KabelTV, Grannsamverkan)

Brian Kylén, webbmaster, 070-316 41 31, Vargv. 7, brian.kylen@telia.com