Förtroendevalda och funktionärer – 2018/19

Styrelse
Styrelse Funktion Telefon Adress E-post
Eva Nisser   Ordförande, närpolitiska frågor, stugvärd 070 518 10 86 Fiskarb. 12  eva.nisser (at) veraciter.se
Carl Bonbeck   Vice ordf., närpolitiska frågor 070 739 53 83 Jägarst. 11  carl.bonbeck (at) seb.se
Charlotte Banning  Sekreterare 072 225 1714 Saltängsv. 15  charlotte (at) wiraya.com
Per Kallner  Kassör 070 539 62 01 Hägerv. 24  per.kallner (at) gmail.com
Kerstin Kärkkänen  Medlemssekreterare 070 743 20 39 Bergv. 5  seniorkompetens (at) gmail.com
Sverker Olsson  Klubbmästare 070 4961095 Vesslev. 12  sverker (at) zitella.se
Birgitta Grafström  Hemsida, Facebook och programblad 070 555 00 04 Saltsjöbadsv. 24  birgitta.grafstrom (at) telia.com
Anders Almqvist  Stugfogde, underhåll 073 595 48 00 Strandprom. 71  almqvist (at) ragroup.se
Karin Tegnelid  Ledamot 070 770 81 80 Fiskarb. 7  karin.tegnelid (at) hotmail.com
Madeleine Gröndahl  Stugvärd + Hemsida, Fb, Programblad 070 882 0320 Ekorrv. 26  madeleine.grondahl (at) maddesign.se

Revisorer
Revisorer   Funktion Telefon Adress E-post
Christer Käck Revisor,sammankallande  070 681 31 97  Patrons v. 1 christer.kack (at) telia.com
Elisabeth Wahlstedt Revisor  070 582 28 00  J. Dubbes v. 11 elisabeth.n.wahlstedt (at) gmail.com
Anders Öhman Revisorsuppleant 070 311 06 76 Vargungev. 4 aohman (at) outlook.com
Valberedning
Valberedning Telefon Adress E-post
Torbjörn Rusck, sammank. 070 622 63 01 Bergb. 9 torbjorn (at) rusck.se
Marie Eneqvist  070 915 16 91 Ringparken 1 marie (at) eneqvist.se
Maria Hemmingsson 073 688 85 13 Reginav. 24 mariahemmingsson (at) yahoo.se
Caroline Rennerfelt Lindahl 070 862 02 14 Kristinav. 9 caronlindahl (at) yahoo.com
Björn Varnestig 070 838 04 59 Herrgårdsv. 4 bjorn (at) varnestig.se
Hyra stugan

Hyra stugan:

Gå till toppmenyns ”Ringparksstugan” och läs vidare

Flaggning

Flaggning:

Mottages beställning från dig som vill flagga, se Flaggschema med anmälningsformulär.

Hemsida

Hemsida (SDF Webben, KabelTV, Grannsamverkan)

Brian Kylén, webbmaster, 070-316 41 31, Vargv. 7, brian.kylen (at) telia.com