Här finns en lista på alla inbokade trivsel- och andra events som föreningen eller annan med anknytning till Duvnäs arrangerar.

Aktivitets Information:

 • Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening

  Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening - 2014/15

   Styrelse  Funktion  Telefon  Adress  E-post
   Eva Nisser  Ordförande  070 518 10 86  Fiskarb. 12  nisser@veraciter.se
   Anders Öhman  Kassör, vice ordf  070 311 06 76  Vargungev. 4  aohman@outlook.com
   Lars Browaldh  Klubbmästare  0762 757 277  Reginav. 39  lassenelly@browaldh.com
   Johan Hafström  Yttre underhåll  070 741 18 85  Mårdgr. 8  johan.hafstroem@gmail.com
   Kristina Groth Zabell  Inre underhåll  070 710 02 40  G:a Allén 1  stina@zabell.se
   Lars Johansson  Närmiljöansvarig  0733 20 01 04  Älgv. 28  lars.johansson@silentfiction.com
   Thomas Dahlgren  Ledamot  070 723 19 82  Grävlingsb. 2  thomas.dahlgren@simplicitas.se
   Marie Eneqvist  Ledamot  0709 15 16 91  Ringparken 1  marie@eneqvist.se
   Nina Stenbom  Ledamot  070 659 00 98  Älgv. 1  n.stenbom@gmail.com

   

   Revisorer    Funktion  Telefon  Adress  E-post
   Margaretha Ström  Revisor, sammank.  070 742 37 43  Hägerv. 12  margaretha.strom@bredband.net
   Christer Käck  Revisor  0706 81 31 97  Patrons v. 1  christer.kack@telia.com
   Karl Elmstedt  Revisorssuppleant  653 61 73  Bergv. 4  karlelmstedt@gmail.com

   

  Valberedning  Funktion  Telefon  Adress  E-post
   Anna Maria  Eiderbrant Uhrström  Sammank.  0709 16 92 90  Kristinav. 1  annamaria@vitalita.se
   Annika Elmstedt    0703 02 18 64  Bergv. 4  annika.elmstedt@gmail.com
   Maria Hemmingsson    073 688 85 13  Reginav. 24  maria.hemmingsson@mindshareworld.com
   Torbjörn Rusck    0706 22 63 01  Bergb. 9  torbjorn@rusck.se
   Björn Zabell    0709 550 240  G:a Allén 1  bjorn@zabell.se

   

  Hyra stugan

  bokastugan@saltsjo-duvnas.se

   

  Hemsida (SDF Webben, KabelTV, Gransamverkan)

  Brian Kylén                 Webbredaktör                 0703 16 41 31   Vargv. 7             brian.kylen@telia.com