Revisorer verksamhetsåret 2018/19 är:

Funktion Namn Invald år
Revisor, sammankallande Christer Käck
Revisor Elisabet Wahlstedt 2016-
Revisorssuppleant Anders Öhman 2018-