VARFÖR DET KRÄVS DISKREGLER

Hyresgäst måste förstås diska efter sig. Särskild tanke måste ägnas åt det förhållandet att stugan saknar fettavskiljning. Samt åt slösande av varmvatten. Om man låtsas att stora mängder fett ”försvinner” genom att SPOLA ner det i avloppet går det åt helvete. Det kommer att leda till stopp och att varmvattnet tar slut – och då är kvällen delvis förstörd. Pasta hör inte hemma i avloppet heller.

Fettet, pastan och andra rester skiljer Du som hyrare av stugan alltså av i svarta sopsäcken, INTE medelst varmvatten ned i avloppet.

  • Vid minsta tecken på att avloppet inte rinner undan, måste stugvärden informeras om detta. Det drabbar inte dig men kanske nästa hyresgäst.
  • Glöm ej att medta ordentligt med pappersrullar för att få bort allt fett och pastarester före resp. efter diskning.

Disken ska vara ren och glasen torrtorkade för hand med torkhandduk, innan de ställs in i skåp.

Följ därför dessa enkla regler för diskning oavsett om maskin- eller handdisk utförs:

DISKREGLER:

  1. Glas: diskas först av allt – för hand eller i maskin med oanvänt vatten. Glasen ska vara rena och klara genom handtorkning med torr diskhandduk innan de ställs in i skåp. Påträffas otorkade glas får man komma och göra om proceduren eller debiteras för ny diskomgång. Ställs där de togs.
  2. Tallrikar: först grovavrensning i plastsäck, sedan avtorkning med papper – allt för att undvika stopp i avloppet (det vill du inte ha och då räcker varmvattnet!!). Nu kan du diska för hand eller med maskin (se särskild MANUAL DISKMASKIN).
  3. Bestick: får avsköljas med varmt vatten i zinken – om mycket feta blir proceduren samma som för tallrikar. Diskas för hand eller utspridda och liggande i maskinkorg och torkas sedan med torkhandduk, läggs in på plats i lådorna.
  4. Glasskålar, karaffer, köksverktyg: samma procedur för avlägsnade av lösa föremål och fett som för tallrikar. Rekommenderas att diskas för hand då det går fortare. Grovtorkas med torkhandduk.