Vi har fått en ny diskmaskin. Maskinen har stor kapacitet med 20 korgar per timme. Byt vatten (se pkt J nedan) först efter att alla glas är diskade och ytterligare tre fulla tallriksdiskar, sedan före bestickdisk.

Manöverpanelen framgår nedan och det är bara tre knappar att trycka på (de som markerats med brandgula pilar):

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Bild 1 Manöverpanel

Av bilden framgår att maskinen just har satts på och håller på att fyllas, att maskinen fungerar (kontrolllampan lyser), men inte är klar (klarindikeringslampan släckt), att program II har valts (mittenlampan lyser i programvalsindikeringen), och att START-lampan är RÖD, dvs inte redo utan under uppvärmning.

Producentens motsvarande manual till bilden ovan hittar du här: Bruksanvisning_Manoverpanel_LF322E

Manual diskmaskin (gå igenom en flik i taget, kom tillbaks hit för nästa flik):

Förbered (A-D)

FÖRBEREDELSER

(A) Vattenkran på, finns under diskbänken. Kolla att det finns tillräckligt med diskmedel (röd slang) och sköljmedel (blå slang) i behållarna. Om det mot förmodan saknas flytande diskmedel – häll i någon skopa pulverdiskmedel från hyllan. Men det är bara en reservåtgärd. Överdosera inte.

(B) Strömbrytare med röd lampa under diskbänken ska ställas så den lyser.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Bild 2 Bräddavlopp (bajonettfattn.)

(C) Öppna diskmaskinen och kolla att bräddavlopp/nivårör (grejen med röda svängda pilar, bild 2) sitter på plats (nedklämd på fjäder, med bajonettfattning) och att silplattan längst ned i botten inne i diskmaskinens golv är tom (inga skedar eller matavfall).

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Bild 3 Cylindersil

(D) Lyft även på den runda cylindersilen  (bild 3) med handtag och gör ren den med diskborste om det finns matavfall där. Sätt tillbaka.

DESSA FÖRKONTROLLER ÄR VIKTIGA FÖR ATT MASKINEN SKA FUNGERA OCH LIGGER PÅ HYRESGÄSTENS ANSVAR

<< Här slutar FÖRBEREDELSER – swajpa upp till nästa flik – UPPVÄRMNING >>

Uppvärmning (E-F)

UPPVÄRMNING

(E) Stäng luckan och tryck på strömbrytaren (on/off-knapp). Kontrolllampa (som på bilden ovan är släckt) tänds när maskinen är tillslagen, uppvärmd och redo. Maskinen startar påfyllningen och kontrollampan släcks. När maskinen är fylld, startar uppvärmningen. När rätt temperatur är uppnådd (57 resp. 90 grader), tänds kontrolllampan och maskinen är klar för användning. Fyllning/uppvärmning görs i god tid innan diskningen.

(F) Under tiden: Avskilj noggrannt matrester i svarta stora soppåsen – särskilt allt fett och pasta, enligt separata Allmänna Diskregler.

<< Här  slutar UPPVÄRMNING – swajpa upp till nästa flik – DISKNING >>

Diskning (G-I)

DISKNING

(G) Ladda första diskkorg – med glas först! OBS! Ställ diskgodset i lämplig korg, särskilt små samt extra höga vinglas måste stå i egen ljusblå fack-låda i i en annan flatbottnad bestickkorg.

(H) Välj diskprogram med Programvalsknappen i mitten på bild 4 nedan. Den har fyra indikerade lägen med blå lampor till vänster om knappen (blå lampa läge I (50 sek), II (120 sek) eller III (150 sek) samt IV (alla tre lyser  för 8 minuters verkligt grov disk). Inställningsläge växlas med successiva tryck på knappen mellan de blå och den gröna lampa på bilden nedan)

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Bild 4 Val av diskprogram (tryckknapp i mitten av bilden mellan tre blå och stor grön START-knapp)

(I) Tryck på den grönt lysande START-knappen (se bild 4 ovan). Den knappen blir blå vid start (indikerar ”Disk pågår”), och när diskprogrammet är klart efter 2-3 minuter blir den åter grön. Ut med korgen, in med nästa, stäng luckan och tryck igång med START-knappen igen. Sedan är det bara att diska på 5-7 korgar i rad från punkt (I). Glöm inte att glas och porslin ska handtorkas innan inställning i skåp.

<< Här slutar DISKNING – swajpa upp till nästa flik – TÖMNING >>

Tömning (J)

TÖMNING AV VATTEN

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Bild 5 Tömning av maskinen. Här står smutsat vatten som ska tömmas

(J)  Öppna luckan, ta ur bräddavlopp/nivårör (bild 5) – så här ska det se ut innan tömning kan ske:

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Bild 6 Urtagning av bräddavlopp
SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Bild 7 Här är det klart för tömning

OBS! Luckan ska vara öppen vid tömning! Tryck på START-knappen (bild 1) i 5 sek tills dess att Tömning startar. Tömningspumpen tar god tid på sig, minst 2 minuter.  Sätt tillbaka nivåröret över spiralfjädern med bajonettfattning (bild 7, sedan bild 6).

Om du ska diska mer med nytt vatten, stäng bara luckan så fylls maskinen igen (RÖD lampa tills den blir GRÖN igen). Forsätt från punkt (G) i fliken Diskning.

<< Här slutar TÖMNING – swajpa upp till nästa flik – AVSLUTNING >>

Avslutning (K)

AVSLUTNING

Om du ska avsluta:

(K) När allt är diskat, tömt och åtgärdat enligt punkt (J), avsluta med att lyfta upp runda cylindersilen (bild 8) med handtaget och diska av den så den blir fri från matavfall med en diskborste (bild 9), sätt tillbaka den och ta bort övriga ev. rester på silplattan och inne i maskinen. Lämna luckan öppen för att torka.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Bild 8 Lyfta upp cylindersilen

 

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Bild 9 Rengöra cylindersilen med diskborste

 << Här var det SLUT >>