Det är viktigt att diskmaskinen hanteras rätt. Det är en stor tillgång att den finns och den har bra kapacitet med 20 korgar per timme. Sätt på maskinen före middagen så att den är redo när den behövs.

Byt vatten (se punkt J) först efter att alla glas är diskade plus ytterligare tre fulla maskiner med tallrikar, men före besticken.

Manöverpanelen framgår nedan och det är bara tre knappar att trycka på (de som markerats med brandgula pilar):

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Bild 1 Manöverpanel

Av bilden framgår att maskinen just har satts på och håller på att fyllas, att maskinen fungerar (kontrollampan, längst till vänster, lyser), men inte är klar (klarindikeringslampan till höger om kontrollampan är släckt), att program II har valts (mittenlampan av de tre till höger, lyser i: programvalsindikering) och att START-lampan är RÖD, dvs inte redo utan under uppvärmning.

Producentens motsvarande manual till bilden ovan hittar du här: Bruksanvisning_Manoverpanel_LF322E

Manual diskmaskin (gå igenom en flik i taget, kom tillbaks hit för nästa flik):

Förbered (A-D)

FÖRBEREDELSER

(A) Vattenkran på, finns under diskbänken. Kolla att det finns tillräckligt med diskmedel (röd slang) och sköljmedel (blå slang) i behållarna.

(B) Strömbrytare med röd lampa under diskbänken ska ställas så den lyser.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Bild 2 Bräddavlopp (bajonettfattn.)

(C) Öppna diskmaskinen och kolla att bräddavlopp/nivårör (grejen med röda svängda pilar, bild 2) sitter på plats (nedklämd på fjäder, med bajonettfattning) och att silplattan längst ned i botten inne i diskmaskinens golv är tom (inga skedar eller matavfall).

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Bild 3 Cylindersil

(D) Lyft även på den runda cylindersilen (bild 3) med handtag och gör ren den med diskborste om det finns matavfall där. Sätt tillbaka.

DESSA FÖRKONTROLLER ÄR VIKTIGA FÖR ATT MASKINEN SKA FUNGERA OCH LIGGER PÅ HYRESGÄSTENS ANSVAR

<< Här slutar FÖRBEREDELSER – swajpa upp till nästa flik – UPPVÄRMNING >>

Uppvärmning (E-F)

UPPVÄRMNING

(E) Stäng luckan och tryck på strömbrytaren (on/off-knapp). Kontrollampan (som på bilden ovan är släckt) tänds när maskinen är tillslagen, uppvärmd och redo. Maskinen startar påfyllningen och kontrollampan släcks. När maskinen är fylld, startar uppvärmningen. När rätt temperatur är uppnådd (57 resp. 90 grader), tänds kontrollampan och maskinen är klar för användning. Fyllning/uppvärmning görs i god tid innan diskningen.

(F) Under tiden: Avskilj noggrant alla matrester och fett  som slängs i den svarta sopsäcken. Se Allmänna Diskregler.

<< Här  slutar UPPVÄRMNING – swajpa upp till nästa flik – DISKNING >>

Diskning (G-I)

DISKNING

(G) Ladda första diskkorgen: börja med glasen! OBS! Ställ diskgodset i lämplig korg, särskilt små samt extra höga vinglas måste stå i egen ljusblå fack-låda, som i sin tur ställs i en flatbottnad bestickkorg.

(H) Välj diskprogram med programvalsknappen i mitten på bild 4 nedan. Den har fyra lägen:  blå lampa i läge I = 50 sek, II =120 sek, III = 150 sek samt IV = alla tre lampor lyser för 8 minuters verkligt grov disk. Inställningsläge växlas med successiva tryck på knappen mellan de blå lamporna och den gröna lampan på bilden nedan.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Bild 4 Val av diskprogram (tryckknapp i mitten av bilden mellan tre blå och stor grön START-knapp)

(I) Tryck på den grönt lysande START-knappen (se bild 4 ovan). Den knappen blir blå vid start (indikerar ”Disk pågår”), och när diskprogrammet är klart efter 2-3 minuter blir den åter grön. Ut med korgen, in med nästa, stäng luckan och tryck igång med START-knappen igen. Sedan är det bara att diska 5-7 korgar i rad från punkt (I). Glöm inte att glas och porslin ska handtorkas innan inställning i skåp.

<< Här slutar DISKNING – swajpa upp till nästa flik – TÖMNING >>

Tömning (J)

TÖMNING AV VATTEN

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Bild 5 Tömning av maskinen. Här står smutsigt vatten som ska tömmas.

(J)  Öppna luckan, ta ur bräddavlopp/nivårör (bild 5) – så här ska det se ut innan tömning kan ske:

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Bild 6 Urtagning av bräddavlopp
SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Bild 7 Här är det klart för tömning

OBS! Luckan ska vara öppen vid tömning! Tryck på START-knappen (bild 1) i 5 sek tills dess att tömning startar. Tömningspumpen tar god tid på sig, minst 2 minuter.  Sätt tillbaka nivåröret över spiralfjädern med bajonettfattning (bild 7, sedan bild 6).

Om du ska diska mer med nytt vatten, stäng bara luckan så fylls maskinen igen. RÖD lampa tills den blir GRÖN. Fortsätt från punkt (G) i fliken Diskning.

<< Här slutar TÖMNING – swajpa upp till nästa flik – AVSLUTNING >>

Avslutning (K)

AVSLUTNING

(K) När allt är diskat, tömt och åtgärdat enligt punkt (J), avsluta med att lyfta upp runda cylindersilen (bild 8) med handtaget och diska av den så den blir fri från matavfall med en diskborste (bild 9), sätt tillbaka den och ta bort övriga ev. rester på silplattan och inne i maskinen. Lämna luckan öppen för att torka.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Bild 8 Lyft upp cylindersilen

 

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Bild 9 Rengör cylindersilen med diskborste

 << Här var det SLUT >>