Sedan någon vecka kan vi inte se MEZZO och RAI Uno. Detta beror på trasig parabol i huvudcentralen (Duvnäs skola).

Reparationsarbeten på börjas nästa vecka. Hav tålamod kära medlemmar.

Clas Liljeson