Vill meddela att det varit cykelstölder på våra tomter under natten 21-22 september. En handfull cyklar stals. Det verkar ha varit flera i Älta som drabbats.

Hälsningar /KS/ Svallets samfällighet , Älta

Kommentar: Som framgick av lokaltidningsartikel i förra veckan har det förekommit vid en annan nyligen aktuell stöld att ramnummer slipats bort, vilket kan göra att polisen behöver något annat ägarbevis från rättmätig ägare ifall cykeln skulle återfinnas eller beslagtas – för att kunna återlämnas till denne. Därför tror jag att dyra cyklar behöver märkas på flera punkter i ramen som inte är lätta att slipa bort – med osynligt stöldmärknings-DNA och sedan registreras hos DNA-leverantören. En sådan märkning syns inte för blotta ögat om man inte har en speciell UV-lampa. Googla på märk-DNA. Om en enda cykel kostar över 20 tkr kan det vara värt pengarna (cykeln i tidningsartikeln kostade 45 tkr!).