I Nacka-Värmdö Postens senaste utgåva kunde man läsa att de preliminära antalen för bostadsinbrott gått ner i Nacka under pandemiåret – och faktiskt flera år i rad. Medan Värmdö kommun just under förra året utsattes för fler brott än tidigare (och att det inte riktigt gick att förklara i den kommunen).

Tyvärr blir starten för Nacka kommun inte så bra. Året har börjat med två fullbordade inbrott i villa på Solsidan resp. Tattby, stöld utan inbrott på Neglingeön, samt flera olika bilbrott i flera delar av Nacka kommun – se detaljerna nedan. Men inga brott (av de vi är intresserade av i Grannsamverkan) finns inskrivna i rapporten för Duvnäs för den aktuella veckan. Förra årets statistik (2020 prel.) för vår by hittar du längre ner på sidan.

Kommundel Område Brottsbeskrivn Gata FrånDatum TillDatum Inskrivet
Saltsjö-baden Neglingeön Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt VIKVÄGEN 2020-09-15 (tisdag) 2021-01-03 13:00 (söndag) 2021-01-03
Saltsjö-baden Solsidan Fullbordat inbrott i villa/radhus VÅRGÄRDSVÄGEN 2020-12-22 (tisdag) 2021-01-07 (torsdag) 2021-01-07
Saltsjö-baden Tattby Fullbordad bilstöld KNUT WALLENBERGS VÄG 2020-01-01 00:15 (onsdag) 2020-01-01 09:00 (onsdag) 2021-01-01
Saltsjö-baden Tattby Fullbordat inbrott i villa/radhus KNUT WALLENBERGS VÄG 2020-01-01 (onsdag) 2020-01-02 (torsdag) 2021-01-02
Saltsjö-baden Tattby Försök att tillgripa bil KNUT WALLENBERGS VÄG 2020-12-31 00:00 (torsdag) 2021-01-01 17:00 (fredag) 2021-01-01
Saltsjö-Boo Eknäs Cykelstöld (ej elcykel) SOCKENVÄGEN 2021-01-03 16:00 (söndag) 2021-01-04 10:00 (måndag) 2021-01-05
Saltsjö-Boo Eknäs Fullbordat inbrott, lägenhet SOCKENVÄGEN 2020-11-04 (onsdag) 2021-01-04 (måndag) 2021-01-04
Saltsjö-Boo Klinten Skadegörelse på motorfordon PAVILJONGVÄGEN 2020-12-22 00:00 (tisdag) 2020-12-23 06:00 (onsdag) 2021-01-04
Saltsjö-Boo Klinten Stöld ur bil, lösa saker ÄNGSBACKEN 2021-01-03 15:00 (söndag) 2021-01-04 10:45 (måndag) 2021-01-04
Saltsjö-Boo Södra Björknäs Stöld ur bil, fast monterade saker BÅGSPÄNNARVÄGEN 2020-12-14 (måndag) 2020-12-28 (måndag) 2021-01-04
Sicklaön V Danviken Försök att tillgripa bil FINNBODA KAJVÄG 2021-01-02 21:00 (lördag) 2021-01-06 12:00 (onsdag) 2021-01-06
Sicklaön V Kvarn-holmen Inbrottsförsök, lägenhet KVARNHOLMSVÄGEN 2020-12-23 12:00 (onsdag) 2020-12-23 12:30 (onsdag) 2021-01-01
Sicklaön Ö Skuru Stöld ur bil, lösa saker SKURUSUNDSVÄGEN 2020-12-31 16:00 (torsdag) 2021-01-07 06:00 (torsdag) 2021-01-07
Sicklaön Ö Storängs-trakten Skadegörelse på motorfordon TELEFONSTIGEN 2020-12-28 00:00 (måndag) 2020-12-31 00:00 (torsdag) 2021-01-11
Sicklaön Ö Storängs-trakten Stöld ur bil, lösa saker TELEFONSTIGEN 2020-12-28 00:00 (måndag) 2020-12-31 00:00 (torsdag) 2021-01-05
Älta Stensö Skadegörelse på motorfordon HASSELNÖTSVÄGEN 2020-12-31 (torsdag) 2021-01-04 (måndag) 2021-01-04
Älta Stensö Skadegörelse på motorfordon ÄLTAVÄGEN 2020-12-31 23:00 (torsdag) 2020-12-31 23:10 (torsdag) 2021-01-01
Älta Stensö Stöld ur bil, fast monterade saker OXELVÄGEN 2021-01-07 14:00 (torsdag) 2021-01-08 14:00 (fredag) 2021-01-08
Älta Stensö Stöld ur bil, lösa saker OXELVÄGEN 2021-01-03 16:00 (söndag) 2021-01-04 07:50 (måndag) 2021-01-04
Älta Älta gård Stöld ur bil, lösa saker ODLINGSVÄGEN 2021-01-05 20:00 (tisdag) 2021-01-06 06:45 (onsdag) 2021-01-07

Brian Kylén,samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Nacka Lpo