Veckans rapport inleds med en kallelse från Polisen:

KALLELSE 

Ni Grannsamverkare som vill kan hjälpa till att rekrytera nya grannsamverkare med oss i Saltsjöbadens (f.d. “Tippens”) centrum på ett ”torgmöte”. Tanken är lite information inför mörkrets inbrott, märkning, lås, ljus aktuellt brottsläge m.m.

Tid för torgmötet: 24 sept kl. 16-19 (kom när du kan inom denna tid)

Plats: “Tippen” (Saltsjöbadens centrum, vid ingången)

Önskade deltagare: Frivilliga i form av grannsamverkansfolk, volontärer. Vi söker inför detta tillfälle också närvaro från och kontakt med Nackas förenade Båtklubbar och (för senare tillfällen ute på Värmdö med) Värmdö båtsamverkan, kontakta Claes.Stjernstrom (at) polisen.se
Claes Stjernström, polisinspektör Nacka lopo/BF

PARKERINGSRAPPORT (i uppdaterad repris)

Skogalunds grannsamverkan har kontaktat mig (Brian) efter att ett vaktbolag har kört runt och bötfällt bilar för felparkering i villaområdet. Jo, det verkar vara riktigt att Nacka kn något sånär nyligen tagit beslut om dels ny lokal trafikstadga och har anlitat vaktbolag för att sköta övervakningen, som av en del kan uppfattas som “nitisk”.

Den här frågan ingår inte i Grannsamverkansmandatet, men har tydligt allmänintresse för villaägare. Följande information har jag i egenskap av privatperson uppfattat (obs! ej någon myndighets officiella uppfattning – jag kan ha fel men varnar ändå): max 24 h parkering på kommunal yta om inte skyltar anger kortare period (använd P-skiva!!!!), parkera inte mot körriktningen eller i strid med annan allmän parkeringsbestämmelse i riks- eller lokal förordning, parkera inte så att det hindrar större fordon (t.ex utryckningsfordon) att kunna komma fram under alla tider på dygnet, och parkera inte i terräng (terrängkörningslagen tror jag det heter).

Som exempel på felparkering i terräng kan vara att du parkerar i vad du uppfattar som vägren vid väg mot tomt, t.ex. en grus-eller gräsremsa som kanske bara är 1,5 meter bred. Jo, en person fick böteslapp för parkering i terräng i Skogalund, och från Duvnäs varnades redan i våras om saken av fastighetsägareföreningens ordförande där, se https://saltsjo-duvnas.se/p-boter-duvnas/ .

Eftersom de här frågorna inte rör Grannsamverkan (förebygga främst egendomsrelaterade brott som inbrott, stöld, bedrägeri), anmodas berörda villaföreningar att kontakta kommunen för att driva sina intressefrågor i fall där den nyaktiverade parkeringsövervakningen upplevs som – just “nitisk”.

VECKANS BROTTSANMÄLNINGAR

INGA BROTT (av de vi är intresserade av):
>> Sicklaön: Skogalund, Storängen, Ö.Ektorp, Duvnäs Utskog, Skuru, Nysätra, Hästhagen,
>> Saltsjö-boo: Eknäs, Krokhöjden, Källvägen, N.Björknäs, S.Björknäs, Boo Gård,
>> Saltsjöbaden: Igelboda, Solsidan, Tattby
>> Älta: Kolarängen, Älta gård

DUVNÄS:
Skadegörelse på motorfordon inträffade på Sobelvägen mellan 12-14/8 (efteranmält 10 sept)

KLINTEN:
Stöld ur/från bil av fast monterade föremål (“bildemontering” – en ratt?) anmält på en adress Paviljongvägen natten mellan 11-12 sept kl. 22:00-07:55.

Ö.KUMMELNÄS:
Skadegörelse på motorfordon: Näckrosvägen tidig lördagmorgon kl 02:00-02:30

NEGLINGEÖN:
En stöld ur/från båt (ej båtmotor) mellan den 1-6 sept. Platsen angiven till “Fastighet Solsidan” vilket är lite opreciserat…

Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Nacka lopo