Det har kommit en ny polisrapport. Denna gång blev det en 3-veckorsrapport, men den är kort. Fullbordade inbrott har anmälts för områdena Boo gård, Igelboda, Storängstrakten och Älta gård under tiden 19-24 maj, dvs. i helgen före Kristi Himmelsfärd.

Det noterades bara två demonteringar av fasta saker från bil i Henriksdal och Älta gård under 19-21 maj. Så här ser vi att när det är storhelg och många bortresta blir det numera knappt inga brott alls – det finns inget attraktivt att stjäla när folk är borta.

Vi hoppas att trenden fortsätter. Här är detaljerna:

Kommundel Område Brottsbeskrivn Gata FrånDatum TillDatum Inskrivet
Saltsjöbaden Båt-höjden Försök att tillgripa bil MÖRTGATAN 2022-05-20 (fredag) 2022-05-21 (lördag) 2022-05-21
Saltsjöbaden Båt-höjden Skadegörelse på motorfordon MÖRTGATAN 2022-05-20 (fredag) 2022-05-21 (lördag) 2022-05-21
Saltsjöbaden Igelboda Fullbordat inbrott, lägenhet RUNVÄGEN 2022-05-21 15:30 (lördag) 2022-05-22 11:55 (söndag) 2022-05-22
Saltsjöbaden Igelboda Stöld utan inbrott – hos funktionsnedsatt TORSVÄGEN 2022-05-26 12:00 (torsdag) 2022-05-27 03:00 (fredag) 2022-05-27
Saltsjö-Boo Boo gård Fullbordat inbrott i villa/radhus BATALJ-VÄGEN 2022-05-24 10:45 (tisdag) 2022-05-24 16:45 (tisdag) 2022-05-24
Sicklaön V Finntorp Stöld ur bil, lösa saker HELGESONS VÄG 2022-05-22 00:00 (söndag) 2022-05-23 06:45 (måndag) 2022-05-23
Sicklaön V Finntorp Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt TALLIDS-VÄGEN 2022-05-12 16:10 (torsdag) 2022-05-12 17:35 (torsdag) 2022-05-12
Sicklaön V Henriks-dal Stöld ur bil, fast monterade saker HENRIKS-DALS-RINGEN 2022-05-21 13:00 (lördag) 2022-05-23 09:30 (måndag) 2022-05-23
Sicklaön Ö Storängs-trakten Fullbordat inbrott i villa/radhus BANVÄGEN 2022-05-19 12:20 (torsdag) 2022-05-19 21:30 (torsdag) 2022-05-19
Älta Älta gård Fullbordat inbrott i villa/radhus STRÅLSJÖ-VÄGEN 2022-05-23 12:45 (måndag) 2022-05-23 15:00 (måndag) 2022-05-23
Älta Älta gård Stöld ur bil, fast monterade saker SIGFRIDS-BORGS-VÄGEN 2022-05-19 23:59 (torsdag) 2022-05-20 08:30 (fredag) 2022-05-20

Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med LPO Nacka