Vår kontaktpolis Claës är nu tillbaka från semester och vi har fått en rapport. Till Duvnäsborna kan jag säga att det inte varit något inbrott i bostad under perioden – endast en s.k. stöld ur bil av fast monterad sak på Ugglevägen 16 augusti natt mot måndag.

Sammanfattningsvis har ”våra områden” (områden runtom i Nacka kn som deltar i det här informationssamarbetet) under rubr. period haft 7 villainbrott, varav Älta Gård är värst drabbat med 2 inbrott i augusti och ett i början på september. Fågelhöjden och Tattby har haft ett vardera och Norra Lännersta i Boo och Skogalund på Sicklaön ett vardera. För att vara en 5-veckors-period innebär det att det statistiskt sett har fortsatt att begås mycket få inbrott. Inbrottsförsöken är också få – ett i Eknäs och ett i Klinten i Saltsjö-Boo.

Som framgår av rapportdetaljerna nedan har det varit desto större bekymmer med bilbrotten. Jag räknade till 12 demonteringar av fasta saker och stöld av lösa söker ur bil var 7 st. Här är det Kvarnholmen på Sicklaön och i Krokhöjdens närhet (Skarpöv) som haft mest problem. Skadegörelse på motorfordon har varit 7 st, varav två i Storängstrakten i slutet av augusti. Man kan notera att bilbrotten skedde alla i augusti. Sedan tog det tydligen stopp – inget anmält i september.

Saltsjöbaden hade 10 båtbrott (motor och lösa saker – mest på Neglingeön och Jaktvarvsvägen på Solsidan). Trots en intensiv båtsommar ser vi bara tre fullbordade stöder av hel båt i ”våra” områden.

Här är detaljerna:

Område Brottsbeskrivn Gata FrånDatum TillDatum Inskrivet
Fiskarhöjden Skadegörelse på motorfordon REPVÄGEN 2020-08-13 11:00 (torsdag) 2020-08-13 11:00 (torsdag) 2020-08-14
Fågelhöjden Fullbordat inbrott i villa/radhus GRÄSANDSGATAN 2020-08-15 13:30 (lördag) 2020-08-16 17:00 (söndag) 2020-08-17
Igelboda Stöld av båtmotor MORABERGSVÄGEN 2020-08-30 14:30 (söndag) 2020-09-01 18:30 (tisdag) 2020-09-01
Igelboda Stöld ur bil, lösa saker MORABERGSVÄGEN 2020-08-26 22:00 (onsdag) 2020-08-27 05:45 (torsdag) 2020-08-27
Neglingeön Fullbordad båtstöld TORBEN GRUTS VÄG 2020-03-01 (söndag) 2020-04-26 (söndag) 2020-09-03
Neglingeön Fullbordad båtstöld RINGVÄGEN 2020-08-24 18:30 (måndag) 2020-08-25 17:00 (tisdag) 2020-08-25
Neglingeön Stöld ur och från båt, ej båtmotor AMIRALSVÄGEN 2020-08-30 15:00 (söndag) 2020-08-31 08:00 (måndag) 2020-08-31
Neglingeön Stöld ur och från båt, ej båtmotor SALTSJÖPROMENADEN 2020-08-30 16:00 (söndag) 2020-08-31 12:00 (måndag) 2020-08-31
Neglingeön Stöld ur och från båt, ej båtmotor AMIRALSVÄGEN 2020-08-30 17:00 (söndag) 2020-08-31 10:22 (måndag) 2020-08-31
Solsidan Stöld av båtmotor JAKTVARVSVÄGEN 2020-09-06 00:00 (söndag) 2020-09-07 09:00 (måndag) 2020-09-07
Solsidan Stöld av båtmotor JAKTVARVSVÄGEN 2020-09-06 19:00 (söndag) 2020-09-07 15:00 (måndag) 2020-09-07
Solsidan Stöld ur och från båt, ej båtmotor JAKTVARVSVÄGEN 2020-09-04 16:00 (fredag) 2020-09-07 09:00 (måndag) 2020-09-07
Solsidan Stöld ur och från båt, ej båtmotor JAKTVARVSVÄGEN 2020-09-06 19:00 (söndag) 2020-09-07 12:00 (måndag) 2020-09-07
Tattby Fullbordat inbrott i villa/radhus TROLLVÄGEN 2020-08-20 12:30 (torsdag) 2020-08-20 14:15 (torsdag) 2020-08-20
Tattby Stöld ur bil, lösa saker NEGLINGEVÄGEN 2020-08-30 23:00 (söndag) 2020-08-31 06:00 (måndag) 2020-09-07
Eknäs Inbrottsförsök villa/radhus EKNÄSVÄGEN 2020-08-31 11:00 (måndag) 2020-08-31 12:00 (måndag) 2020-08-31
Eknäs Skadegörelse på motorfordon KVARNVÄGEN 2020-08-28 17:00 (fredag) 2020-08-31 07:00 (måndag) 2020-08-31
Eknäs Stöld utan inbrott – hos funktionsnedsatt HÖJDVÄGEN 2020-08-11 08:00 (tisdag) 2020-08-11 08:10 (tisdag) 2020-08-13
Klinten Inbrottsförsök villa/radhus TEMPELSTIGEN 2020-08-26 12:45 (onsdag) 2020-08-26 14:30 (onsdag) 2020-08-26
Klinten Stöld ur bil, fast monterade saker PAVILJONGVÄGEN 2020-08-16 (söndag) 2020-08-18 (tisdag) 2020-09-01
Krokhöjden Stöld ur bil, fast monterade saker SNICKARVÄGEN 2020-08-28 (fredag) 2020-08-30 (söndag) 2020-08-31
Krokhöjden Stöld ur bil, fast monterade saker SKARPÖVÄGEN 2020-08-28 15:00 (fredag) 2020-08-31 06:30 (måndag) 2020-09-01
Krokhöjden Stöld ur bil, fast monterade saker SKARPÖVÄGEN 2020-08-28 15:00 (fredag) 2020-08-31 06:30 (måndag) 2020-09-01
Krokhöjden Stöld ur bil, fast monterade saker ORMINGERINGEN 2020-08-31 15:00 (måndag) 2020-09-02 09:00 (onsdag) 2020-09-02
Källvägen Skadegörelse på motorfordon MORAVÄGEN 2020-08-26 21:30 (onsdag) 2020-08-27 05:30 (torsdag) 2020-08-27
Norra Lännersta Fullbordat inbrott i villa/radhus RYTTARVÄGEN 0 2020-09-01 21:12 (tisdag) 2020-09-01
Tollareträsk Skadegörelse på motorfordon TOLLARE ÄNGSVÄG 2020-08-23 01:00 (söndag) 2020-08-23 01:00 (söndag) 2020-08-23
Östra Kummelnäs Fullbordad båtstöld FAGERNÄSVÄGEN 2020-06-27 16:00 (lördag) 2020-09-03 13:55 (torsdag) 2020-09-03
Östra Kummelnäs Fullbordat inbrott, lägenhet NÄCKROSVÄGEN 2020-08-22 15:00 (lördag) 2020-08-24 07:00 (måndag) 2020-08-24
Finntorp Stöld ur bil, lösa saker GAMLA VÄRMDÖVÄGEN 2020-08-24 05:30 (måndag) 2020-08-24 06:00 (måndag) 2020-08-25
Kvarnholmen Stöld ur bil, fast monterade saker TRE KRONORS VÄG 2020-08-05 00:00 (onsdag) 2020-08-14 23:00 (fredag) 2020-08-17
Kvarnholmen Stöld ur bil, fast monterade saker KVARNHOLMSVÄGEN 2020-08-12 22:00 (onsdag) 2020-08-14 06:00 (fredag) 2020-08-14
Kvarnholmen Stöld ur bil, fast monterade saker KVARNHOLMSVÄGEN 2020-08-19 06:00 (onsdag) 2020-08-19 18:00 (onsdag) 2020-08-20
Kvarnholmen Stöld ur bil, fast monterade saker KVARNHOLMSVÄGEN 2020-08-19 13:00 (onsdag) 2020-08-20 14:00 (torsdag) 2020-08-20
Kvarnholmen Stöld ur bil, lösa saker TRE KRONORS VÄG 2020-08-19 00:00 (onsdag) 2020-08-20 06:00 (torsdag) 2020-08-20
Kvarnholmen Stöld ur bil, lösa saker KVARNHOLMSVÄGEN 2020-08-19 19:45 (onsdag) 2020-08-20 05:10 (torsdag) 2020-08-20
Kvarnholmen Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt MJÖLNARVÄGEN 2020-06-01 (måndag) 2020-08-20 (torsdag) 2020-08-20
Nysätra Stöld ur bil, fast monterade saker PLANIAVÄGEN 2020-08-20 17:00 (torsdag) 2020-08-21 08:00 (fredag) 2020-08-24
Sickla industriområde Stöld ur bil, fast monterade saker SICKLA ALLÉ 2020-08-11 (tisdag) 2020-08-12 09:50 (onsdag) 2020-08-18
Sickla industriområde Stöld ur bil, lösa saker SICKLA ALLÉ 2020-08-24 21:00 (måndag) 2020-08-25 06:00 (tisdag) 2020-08-25
Duvnäs Stöld ur bil, fast monterade saker UGGLEVÄGEN 2020-08-16 (söndag) 2020-08-17 08:00 (måndag) 2020-08-17
Duvnäs utskog Stöld ur bil, lösa saker SKURUSUNDSVÄGEN 2020-08-24 18:00 (måndag) 2020-08-27 13:00 (torsdag) 2020-08-28
Skogalund Fullbordat inbrott i villa/radhus KLYVAREPLAN 2020-09-07 12:00 (måndag) 2020-09-07 12:45 (måndag) 2020-09-07
Storängstrakten Skadegörelse på motorfordon JOHN LODÉNS VÄG 2020-08-23 21:30 (söndag) 2020-08-24 05:30 (måndag) 2020-08-24
Storängstrakten Skadegörelse på motorfordon LILLA GRÄND 2020-08-25 08:00 (tisdag) 2020-08-25 10:30 (tisdag) 2020-08-25
Älta gård Fullbordat inbrott i villa/radhus ÄLTAVÄGEN 2020-08-07 17:00 (fredag) 2020-08-20 18:10 (torsdag) 2020-08-20
Älta gård Fullbordat inbrott i villa/radhus BÄCKALIDSVÄGEN 2020-08-15 14:00 (lördag) 2020-08-15 18:00 (lördag) 2020-08-15
Älta gård Fullbordat inbrott i villa/radhus LOVISEDALSVÄGEN 2020-09-04 13:00 (fredag) 2020-09-06 16:15 (söndag) 2020-09-06

Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Nacka Lpo