Inga fullgångna inbrott i ”våra” delar av kommunen. Dock fattas en båt på Solsidan och en båtmotor i Ö Kummelnäs. Samt en stöld utan inbrott i Södra Lännersta. Inte mycket mer att säga än: lås alltid alla dörrar i dessa lövkrattningstider!

Kommundel Område Brottsbeskrivn Gata FrånDatum TillDatum Inskrivet
Saltsjö-baden Neglingeön Skadegörelse på motorfordon SYRÉN-PARKEN 2021-10-09 16:00 (lördag) 2021-10-11 18:00 (måndag) 2021-10-12
Saltsjö-baden Solsidan Fullbordad båtstöld SJÖVÄGEN 2021-10-04 (måndag) 2021-10-18 (måndag) 2021-10-17
Saltsjö-baden Tattby Skadegörelse på motorfordon BYVÄGEN 2021-10-16 10:40 (lördag) 2021-10-16 10:40 (lördag) 2021-10-16
Saltsjö-Boo Norra Björknäs Stöld ur bil, fast monterade saker VINTER-VÄGEN 2021-10-12 01:00 (tisdag) 2021-10-12 01:00 (tisdag) 2021-10-12
Saltsjö-Boo Södra Björknäs Skadegörelse på motorfordon KOMMUNAL-VÄGEN 2021-10-15 18:00 (fredag) 2021-10-16 10:00 (lördag) 2021-10-16
Saltsjö-Boo Södra Lännersta Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt ÖRNBERGS-STIGEN 2021-10-16 20:00 (lördag) 2021-10-16 21:30 (lördag) 2021-10-17
Saltsjö-Boo Östra Kummelnäs Stöld av båtmotor VIKINGS-HILLS-VÄGEN 2021-10-15 18:00 (fredag) 2021-10-17 15:30 (söndag) 2021-10-17
Sicklaön V Kvarn-holmen Skadegörelse på motorfordon MJÖLNAR-VÄGEN 2021-10-10 21:30 (söndag) 2021-10-11 08:20 (måndag) 2021-10-13


Brian Kylén, samordnare

Grannsamverkan mot brott i samarbete med LPO Nacka