Här kommer rapport för tre semesterveckor, där det varit en del bostadsinbrott. Det som sticker ut mest är hur Kolarängen drabbats i förra veckan – prata med varandra och se om det finns några lärdomar att dra lokalt som jag kan förmedla till andra?

Kommundel Område Brottsbeskrivn Gata FrånDatum TillDatum Inskrivet
Saltsjöbaden Fiskar-höjden Fullbordat inbrott i villa/radhus HÅV-GATAN 2022-07-18 (måndag) 2022-07-26 (tisdag) 2022-07-29
Saltsjöbaden Fiskar-höjden Stöld ur bil, fast monterade saker OSTRON-VÄGEN 2022-07-25 16:00 (måndag) 2022-07-26 12:30 (tisdag) 2022-07-26
Saltsjöbaden Fågel-höjden Stöld utan inbrott – hos funktionsnedsatt FISK-SÄTRA-VÄGEN 2022-07-14 (torsdag) 2022-07-14 (torsdag) 2022-07-14
Saltsjöbaden Saltsjö-baden centrum Stöld ur bil, fast monterade saker LJUS-KÄRRS-VÄGEN 0 2022-07-10 06:35 (söndag) 2022-07-21
Saltsjöbaden Saltsjö-baden centrum Stöld ur bil, fast monterade saker SOMMAR-VINDS-VÄGEN 2022-07-12 18:00 (tisdag) 2022-07-13 09:30 (onsdag) 2022-07-13
Saltsjöbaden Tattby Fullbordat inbrott i villa/radhus TROLL-VÄGEN 2022-07-10 20:00 (söndag) 2022-07-15 15:30 (fredag) 2022-07-15
Saltsjö-Boo Krok-höjden Fullbordad bilstöld MÖJA-VÄGEN 2022-07-14 20:00 (torsdag) 2022-07-15 14:40 (fredag) 2022-07-15
Sicklaön V Sickla industri-område Stöld av elcykel SICKLA ALLÉ 2022-07-15 00:00 (fredag) 2022-07-15 09:00 (fredag) 2022-07-15
Sicklaön Ö Lillängen Fullbordat inbrott i villa/radhus LILL-ÄNGS-VÄGEN 2022-07-15 (fredag) 2022-07-17 (söndag) 2022-07-17
Sicklaön Ö Skogalund Inbrottsförsök villa/radhus KLYVARE-VÄGEN 2022-07-20 09:00 (onsdag) 2022-07-20 15:50 (onsdag) 2022-07-20
Sicklaön Ö Skogalund Skadegörelse på motorfordon BYGRÄND 2022-07-06 07:00 (onsdag) 2022-07-06 17:00 (onsdag) 2022-07-14
Sicklaön Ö Östra Ektorp Skadegörelse på motorfordon EKTORPS-VÄGEN 2022-07-18 12:00 (måndag) 2022-07-25 23:59 (måndag) 2022-07-26
Älta Kolar-ängen Fullbordat inbrott i villa/radhus SÄV-SÅNGAR-VÄGEN 2022-07-15 15:00 (fredag) 2022-07-27 10:55 (onsdag) 2022-07-27
Älta Kolar-ängen Fullbordat inbrott i villa/radhus SÄV-SÅNGAR-VÄGEN 2022-07-23 16:00 (lördag) 2022-07-27 10:55 (onsdag) 2022-07-27
Älta Kolar-ängen Fullbordat inbrott i villa/radhus GRAN-VÄGEN 2022-07-24 (söndag) 2022-07-31 00:30 (söndag) 2022-07-31
Älta Kolar-ängen Fullbordat inbrott i villa/radhus SÄV-SÅNGAR-VÄGEN 2022-07-26 (tisdag) 2022-07-27 (onsdag) 2022-07-27
Älta Kolar-ängen Fullbordat inbrott i villa/radhus GRAN-VÄGEN 2022-07-30 22:00 (lördag) 2022-07-31 (söndag) 2022-07-31

Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Lokalpolisområde Nacka