Grannsamverkare!

Här kommer först en kommentar om brottsutvecklingen på riket för första halvåret 2019 (källa BRÅ, prel. siffror) från vår kontaktpolis Claes Stjernström, som jag besökte idag (20 aug):

  • Under första halvåret 2019 anmäldes 206 000 stöld- och tillgreppsbrott (8 kap. brottsbalken), vilket är en minskning med 3 procent jämfört med första halvåret 2018.
  • Bostadsinbrotten minskade med 18 procent, till 6 850 anmälda brott. Av dessa utgjorde villainbrotten 4 040 brott (−17 %) och lägenhetsinbrotten 2 810 brott (−21 %).
  • Övriga brott:
    >  Under första halvåret 2019 utgjorde stöld- och tillgreppsbrotten 27 procent av samtliga anmälda brott, medan motsvarande andel för brott mot person var 19 procent.
    >  Bedrägeri- och skadegörelsebrotten utgjorde 16 respektive 14 procent av de brott som anmäldes under första halvåret 2019.

Den senaste tioårsperioden (2010–2019) utmärks av en minskning av stöldbrottens andel av samtliga anmälda brott under det första halvåret, med 10 procentenheter. De övriga brottskategorierna har ökat sina andelar, förutom trafikbrott, vars andel var oförändrad.

Bland de brottskategorier som redovisas var bedrägeri den kategori som ökade mest i antal anmälda brott (+3 550 brott) under det första halvåret 2019. Inom kategorin var kortbedrägeri den vanligaste brottstypen.

Samtidigt var stöldbrott den kategori som minskade mest i antal anmälda brott (−5 410 brott) under det första halvåret 2019. Inom kategorin stöldbrott var fickstöld och inbrottsstöld de brottstyper som minskade mest.

Mvh // Claes Stjernström/BF

Jag bad er också att skicka med mig någon fråga till Claes – det kom in en och den löd: – “Vi läser mycket om personrån. Har antalet personrån ökat den senaste tiden? Sker rånen under någon speciell tid under dygnet och runt något särskilt område? Hur stor procent av personrånen klaras upp?

Följande svar gavs:
Ja, personrånen ökar, och särskilt runt skolor eller centrum efter terminens slut. Då det inte finns så mycket kontanter att stjäla går de ofta unga gärningsmännen istället direkt efter de saker som de vill ta – telefoner, märkeskläder. Uppklarningsprocenten är hög. Rån mot äldre är ovanligt.”

Så till polisanmälningarna i veckan som gått:

INGA BROTT (av de vardagsbrott vi är intresserade av i grannsamverkan):
>> Sicklaön: Storängen, Ö.Ektorp, Duvnäs utskog, Skuru, Nysätra, Hästhagen
>> Saltsjö-Boo: Boo gård, Klinten, Krokhöjden, Källvägen, S.Björknäs, Ö.Kummelnäs,
>> Saltsjöbaden: Igelboda, Tattby
>> Älta: Kolarängen,

DUVNÄS:
S.k. annan skadegörelse (ej klotter) vid privatfastighet Kaplansbacken (omr. Duvnäsberget) den 17 aug mellan kl.02-19

SKOGALUND:
Cykelstöld på uppfarten till privatfastighet på Skogsstigen dagtid den 14 aug mellan kl. 08-13

EKNÄS:
Stöld utan inbrott (ej hos funktionsnedsatt) på Trädgårdsv. någon gång under 14 aug

N.BJÖRKNÄS:
Tillgrepp av motorbåt på Heimdalsvägen den 15 aug kl. 03:25

NEGLINGENÖN:
Demontering och stöld av fasta delar ur bil på Vikvägen. Ska ha skett mellan 11 aug kl.10:00 – 13 aug kl.12:00
Stöld ur båt (ej båtmotor) i Vårgårdsjön (

SOLSIDAN:
S.k. annan skadegörelse (ej klotter) vid fastighet på Erstaviks Kvarnväg någon gång mellan 1-22 juni (efteranmält 13 aug)

ÄLTA GÅRD:
Björnmossvägen har en anmälan om s.k. annan skadegörelse (ejh klotter) för 19 mars kl.16:15 – 29 mars kl.16:26 (efteranmäld 13 aug)

Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Nacka lokalpolisområde