Inga villainbrott i förra veckan. Tre olika bilbrott. Samma trend som tidigare i år – väldigt få anmälda brott.

Kommundel Område Brottsbeskrivn Gata FrånDatum TillDatum Inskrivet
Saltsjö-Boo Eknäs Skadegörelse på motorfordon TORN-STIGEN 2022-09-14 21:30 (onsdag) 2022-09-14 23:15 (onsdag) 2022-09-15
Sicklaön V Henriksdal Fullbordat inbrott, lägenhet HENRIKS-DALS-RINGEN 2022-08-28 (söndag) 2022-09-18 11:40 (söndag) 2022-09-19
Sicklaön V Henriksdal Stöld ur bil, fast monterade saker HENRIKS-DALS-RINGEN 2022-09-15 09:30 (torsdag) 2022-09-15 16:00 (torsdag) 2022-09-16
Sicklaön Ö Östra Ektorp Fullbordad bilstöld GAMLA LANDS-VÄGEN 2022-09-11 (söndag) 2022-09-17 14:30 (lördag) 2022-09-17
Älta Stensö Inbrottsförsök, lägenhet OXELVÄGEN 2022-09-16 05:00 (fredag) 2022-09-16 17:10 (fredag) 2022-09-16

 

Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med LPO Nacka