Här kommer rutinmässig veckorapport, där inget fullbordat inbrott har anmälts för ”våra” områden, men ett försök gjordes vardera i Duvnäs och Storängen:

INGA BROTT (per kommundel av vardagsbrotten):
>> Sicklaön:          Skogalund, Ö.Ektorp, Skuru, Nysätra, Hästhagen,
>> Saltsjö-boo:     Eknäs, Klinten, Krokhöjden, Källvägen, N.Björknäs, S.Björknäs, Boo gård,
>> Saltsjöbaden:   Igelboda, Neglingeön, Saltsjöbaden C, Solsidan, Tattby, Fisksätra småhus
>> Älta:                   Kolarängen, Älta Gård

DUVNÄS:
Försök till inbrott i villa på Duvnäsvägen (omr.Backen). Brottet begicks kl 16:30 när mörkret fallit och anmäldes samma dag [se separat artikel här intill].

STORÄNGEN:
Försök till inbrott i villa på Lilla Gränd. Tidpunkt för brottet anges till 15/1 kl.13:30-13:50 och det anmäldes 17/1.

DUVNÄS UTSKOG:
Två stölder utan inbrott har skett från bostad hos funktionsnedsatt person på en adress Skurusundsvägen (med högt gatunr i 100-serien):
>> natten mellan 8-9/1 kl 20-08
>> någon gång mellan 10-13/1 på samma adress

Ö.KUMMELNÄS:
Stöld ur/från båt (ej båtmotor) på Lövbergavägen (gatunr i 40-serien) natten mellan 14-15/1 kl 22-05

Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Nacka Lpo