Följande har hänt i våra basområden under rubr. period:

INGA BROTT i basområdena:
>> Sicklaön: Skogalund (men på Skogalundsklippan stals en cykel 19/5), Storängen, Duvnäs Utskog, Skuru, Hästhagen
>> Saltsjö-Boo: Krokhöjden,
>> Saltsjöbaden: Solsidan
>> Älta: Kolarängen

DUVNÄS:
En BMW-ratt stulen från fastighet på Saltsjöbadsvägen i inre Duvnäsviken (område Stationsberget), datum är natten 14-15/5 kl 22-08:45. Har även direktrapporterats av fastighetsägaren.

Stöld utan inbrott har anmälts för fastighet vid Ringparken natten 17-18/5 mellan kl 20-12.

Ö.EKTORP:
En bil tillgreps på Edinsvägen förmiddagen 15/5 kl 09-11

NYSÄTRA:
Ett misslyckat försök till stöld av en moped den 20/5. Då det ej gick att få upp styrlåset lämnades mopeden på Barrstigen – förmodligen i oskadat skick för det finns ingen anmälan om stöldförsök upptagen i veckans rapportering // direktrapport från kontaktombudet i Nysätra.

EKNÄS:
Två båtmotorer har stulits på Åhlbergs väg under perioden 12-17/5. Detta är i närheten av Tollare Folkhögskola.
Stöld av fast interiör (ratt?) ur bil på Höjdvägen. Detta skedde natten mellan 15-16/5 kl 20:30-06:00
Cykel borta på Tollarevägen någon gång mellan 16-20/5

KÄLLVÄGEN:
Cykel stulen på en adress Tyrvägen kl 03-08 den 10/5 (efteranmält den 15/5)

N.BJÖRKNÄS:
Fullbordat villainbrott på Björnstigen natten mellan 17-18/5 kl 18:30-09:20

S.BJÖRKNÄS:
Cykel stulen på en adress Ängsbanken natten mellan 10-11/5 (efteranmält den 14/5)

KLINTEN:
En adress på Korsbergavägen var scen för ännu en stöld av fast interiör ur en bil natten mellan den 16-17 kl 18-06

BOO GÅRD:
Två båtmotorer har tillgripits under den rubr. perioden (båda efteranmälda 15/5):
>> Kaptensvägen vid brygga vid fastigheten natten mellan 8-9/5
>> Boovägen vid Boo brygga natten mellan 10-11/5

samt en cykel borta på Kaptensstigen. Den ska ha tillgripits dagtid den 12/5 mellan kl. 09-17

IGELBODA (Saltsjöbaden):
Skadegörele har anmälts för adress på Berguddsvägen, av typen “annan skadegörelse (ej klotter)” i två fall:
>> den 12-13/5 kl. 23-01
>> den 14-15/5 kl. 23-05

NEGLINGEÖN:
En cykel tillgripen mellan 18/5 kl. 10:00 –19/5 kl. 18:00. Platsen anges endast till “Igelboda” (?), troligen på allmän plats.

TATTBY:
Fast interiör (kanske en ratt?) har stulits ur bil på adress Kaptensbacken natten mellan 14-15/5 kl 18-18.

ÄLTA GÅRD:
Stöld av lösa föremål ur bil på Evalundsv. mellan 16/5 kl.17 — 19/5 kl. 04

Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Nacka lopo