För Duvnäs har två fullgångna inbrott anmälts i denna veckorapport. Anmälan från Reginavägen avser det andra inbrottet i rad hos den äldre damen som omnämndes i förra rapporten.

Jag tog upp det med vår nya kommunpolis Anna, som svarade: -”Det är viktigt att bemöda sig om att göra en anmälan för att vi [polisen; red.anm.] ska kunna göra något”. Och nu finns den här i listan nedan – något sent, därför att brotten begick på söndagar mot måndag, men anmäldes lite senare med en veckas förskjutning som följd.

Då kom en fråga – från kommunpolis Anna – vad tror jag kan göras för damen? Detta är en positiv signal om vilja till engagemang! Jag ringde upp den drabbade damen. Hon hade i alla fall inte haft något mer inbrott. Lämnade en rekommendation om att lysa upp huset (som oftast har varit nedsläckt nästan jämnt), med olika lampor på vid olika tillfällen  och i olika våningar för att visa att huset är bebott och att någon däri kan vara vaken.

Visserligen är elpriset över 2 kr/kWh ganska ofta på dygnet nuförtiden, men den gamla damen svarade själv att det blir ju dyrare med inbrott när glasmästare måste tillkallas. LED-lampor drar ju dessutom så lite. Damen har talat med minst 4 grannar om inbrotten, så det finns flera som är beredda att ringa 112 om skumma element stryker omkring på det aktuella husets baksida.

Jag lade till att hör hon något konstigt ljud ska hon inte dra sig för att ringa 112 akut. Kommunpolis Anna har fått del av dessa tankar och tar i bästa fall upp saken med polispatrullerna den närmaste tiden för ett snabbt ingripande om något ytterligare oönskat besök skulle realiseras.

För Tjädervägen på Fågelberget har jag ingen mer information (ägaren får gärna höra av sig om vad som hänt och vad man kan lära. Detaljerna ser ut så här i övrigt:

Kommundel Område Brottsbeskrivn Gata FrånDatum TillDatum Inskrivet
Saltsjöbaden Solsidan Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt VÅRGÄRDSVÄGEN 2021-08-25 08:00 (onsdag) 2021-08-25 12:00 (onsdag) 2021-09-16
Saltsjö-Boo Norra Björknäs Skadegörelse på motorfordon FREDRIKSBERGSVÄGEN 2021-09-17 (fredag) 2021-09-18 16:00 (lördag) 2021-09-18
Saltsjö-Boo Tollareträsk Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt TOLLARE TRÄSK VÄG 2021-09-07 10:00 (tisdag) 2021-09-11 21:30 (lördag) 2021-09-17
Sicklaön V Henriksdal Stöld ur bil, lösa saker HENRIKSDALSRINGEN 2021-09-08 21:00 (onsdag) 2021-09-08 23:00 (onsdag) 2021-09-14
Sicklaön Ö Duvnäs Fullbordat inbrott i villa/radhus REGINAVÄGEN 2021-09-12 19:00 (söndag) 2021-09-13 07:30 (måndag) 2021-09-13
Sicklaön Ö Duvnäs Fullbordat inbrott i villa/radhus TJÄDERVÄGEN 2021-09-20 14:25 (måndag) 2021-09-20 14:25 (måndag) 2021-09-20
Älta Stensö Försök att tillgripa bil STENSÖVÄGEN 2021-09-09 17:00 (torsdag) 2021-09-10 06:30 (fredag) 2021-09-15

Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med LPO Nacka