Som tidigare rapporterat förekom blåljus ymnigt i Duvnäs den 18 dec. Nu har Grannsamverkan fått förmodan om inbrott bekräftad genom en polisanmälan om fullbordat inbrott i Duvnäs – se detaljer nedan.

Den 23/12 vimlade det åter av blåljus i dito by, men där har vi ännu inte några besked. En orsak kan vara att den här rapporten sträcker sig fram till dagen/kvällen före julafton och det är föga troligt att någon anmälan om brott hann lämnas in den kvällen. Förhoppningsvis får vi besked om vad som hände den 9 januari – när nästa rapport förväntas komma pga. helgledigheter.

Så med denna intro har vi följande att rapportera för tiden före Julafton:

INGA BROTT:
>> Sicklaön: Skogalund, Storängen (vi väntar oss en rapport från Lillängen 25/12 enligt ett inlägg här intill), Ö.Ektorp, Duvnäs Utskog, Skuru, Nysätra, Hästhagen,
>> Saltsjö-Boo: Klinten, Krokhöjden, Källvägen, N.Björknäs, S.Björknäs, Ö.Kummelnäs, Boo gård,
>> Saltsjöbaden: Solsidan, Tattby, FIsksätra småhus,
>> Älta: Älta gård

DUVNÄS:
Fullbordat villainbrott på Älgvägen den 18/12 kl.16:50–16:58. Grannsamverkan har ingen direkt förbindelse med yttre befäl under pågående operationer och därefter råder förundersökningssekretess. Därför kan vi bara spekulera lite: precis tidsangivelse tyder på gånget larm eller att någon var hemma när det skedde – drabbad familj får gärna höra av sig för att rapportera så att vi kan lära oss något av brottsförebyggande värde. Två grannar har i tidigare publicerade rapporter observerat förloppet som visar att polisen sätter in stora resurser när det finns befogad sannolikhet att gripa gärningsmän. Det är vi mycket glada för.

EKNÄS:
Två cyklar har tillgripits, dels på:
>> Hedenströms väg natten mellan15-16/12 kl 17-05:50
>> Björknäs skolväg dagtid 08:40-15:10

IGELBODA (Saltsjöbaden):
Fullbordat inbrott i villa/radhus på Irisvägen inom tidsintervallet 23/12 kl.19:05-19:20

NEGLINGEÖN:
Tillgrepp av cykel på Torgatan (ej angiven adress tyder på allmän plats) den 3/11 kl.16:00-16:30 (efteranmält 17/12)

SALTSJÖBADEN CENTRUM:
Ett fordon har utsatss för skadegörelse och inbrottsstöld av lösa saker vid Vinterbrinksv. (gatunr i 60-serien) natten mellan 17-18/12 kl.09-09

KOLARÄNGEN:
Fullbordat villa/radhus-inbrott på Gransångarv. den 19/12 kl.11:30-12:30 (även här precis angivelse!)

God fortsättning och Gott Nytt År tillönskas!

Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Nacka Lpo