Hej Grannsamverkare!

Efter “torgmöte” i tisdags 17/9 vid Saltsjöbaden Centrum entré kan vi hälsa många nya kontaktpersoner välkomna från flera gator och kvarter i Saltsjöbaden, som inte tidigare haft någon rapportering om vilka brott som begåtts och anmälts till polisen. Några av er har redan en lokal grannsamverkan, andra är intresserade av att ordna sådan. Det glunkas om att nya och även tidigare kontaktpersoner kan komma att erbjuds ett introduktionsmöte om ca en månad på Polishuset i Nacka. Jag återkommer när jag får kallelse från vår kontaktpolis.

Här kommer rapporten Anmälda brott för gången vecka (v.37):

Instruktion för dig som får rapporten för första gången: Avrapportering sker per basområde. Om inga brott begåtts i basområdet nämns det under den första rubriken INGA BROTT. Då behöver man inte läsa vidare, om man inte vill orientera sig om vad som händer runt omkring i kommunen. Men det kan ändå vara värdefullt att känna till, för det som skett på Sicklaön eller i Saltsjö-Boo eller Älta kan i nästa stund även ske i Saltsjöbaden och vice versa.

INGA BROTT (av de som vi är intresserade av i Grannsamverkan):
>> Sickalön: Duvnäs, Skogalund, Storängen, Ö.Ektorp, Duvnäs utskog, Hästhagen
>> Saltsjö-boo: Klinten, Krokhöjden, Källvägen, N.Björknäs, S.Björknäs, Boo gård,
>> Saltsjöbaden: Igelboda,
>> Älta

SKURU:
Skadegörelse på motorfordon på Dunungavägen natten mellan 20-21/9 kl.18:00-10:35

NYSÄTRA:
Tillgrepp av cykel på Gillevägen den 19/9

EKNÄS:
Tillgrepp av cykel på Sockenvägen natten mellan 19-20/9 kl.21:00-06:10

ÖSTRA KUMMELNÄS:
Stöld ur eller från motorfordon, endast lösa föremål (ingen ratt denna gång!). Hände den 16/9 mellan kl.12:30-16:00

NEGLINGENÖN:
Stöld utan inbrott (hos funktionsnedsatt) i brf Syrenparken någon gång mellan 18-19/9

SALTSJÖBADEN CENTRUM (nytillkommet basområde i vår rapportering):
Cykel stulen på Vinterbrinksvägen (lågt nr) natten mellan 7 sept kl.15:00 – 8 sept kl.09:00

SOLSIDAN:
Skadegörelse (ej klotter) på Erstaviks kvarnväg den 21 sept mellan kl.19:00-20:25

TATTBY:
Stöld utan inbrott (hos funktionsnedsatt) på Hagtornsv. någon gång mellan 9-15 sept

FISKSÄTRA SMÅHUS (alla radhus/villor i Fisksätra öster, söder, väster om flerbostadsområdet som är eget basområde):
Stöld utan inbrott (hos funktionsnedsatt på Repvägen har anmälts i två fall någon gång under sommarperioden (efteranmälda)

KOLARÄNGEN:
Fullbordat inbrott i villa/radhus på Flugsnapparvägen den 20 sept dagtid mellan kl.07:30-15:00

ÄLTA GÅRD:
Stöld ur bil av lösa saker på Evalundsvägen (gatunr > 100) någon gång under perioden den 20- sept kl.16:00 – 23 sept kl.06:00
Tillgrepp av cykel på Högmoravägen natten mellan 15-17 sept kl.22:00-07:30

Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Nacka lokalpolisområde