Vi har två villa/radhus-inbrott i ”våra områden”: i Södra Björknäs i trakten av Eriksrotunneln samt i Älta gård på Wittes väg. I övrigt många bilbrott i Saltsjöbaden och Älta Gård. Se detaljerna nedan:

Kommundel Område Brottsbeskrivn Gata FrånDatum TillDatum Inskrivet
Saltsjöbaden Båthöjden Stöld ur bil, fast monterade saker STAG-VÄGEN 2021-05-19 22:00 (onsdag) 2021-05-20 06:00 (torsdag) 2021-05-20
Saltsjöbaden Neglingeön Stöld ur bil, fast monterade saker SYREN-PARKEN 2021-05-11 18:00 (tisdag) 2021-05-18 12:00 (tisdag) 2021-05-20
Saltsjö-Boo Boo gård Stöld av elcykel DRABANT-VÄGEN 2021-05-15 20:30 (lördag) 2021-05-15 22:00 (lördag) 2021-05-22
Saltsjö-Boo Södra Björknäs Fullbordat inbrott i villa/radhus KOCK-TORPS-VÄGEN 2021-05-21 11:00 (fredag) 2021-05-21 13:00 (fredag) 2021-05-21
Saltsjö-Boo Tollareträsk Stöld av elcykel HEDEN-STRÖMS VÄG 2021-05-19 12:00 (onsdag) 2021-05-19 15:30 (onsdag) 2021-05-21
Sicklaön V Henriksdal Fullbordat inbrott, lägenhet HENRIKS-DALS-RINGEN 0 2021-05-21 15:50 (fredag) 2021-05-21
Sicklaön V Kvarnholmen Stöld av elcykel KVARN-HOLMS-VÄGEN 2021-05-18 13:00 (tisdag) 2021-05-18 23:00 (tisdag) 2021-05-19
Sicklaön Ö Östra Ektorp Stöld ur bil, fast monterade saker SKURU SKOLVÄG 2021-05-23 (söndag) 2021-05-23 (söndag) 2021-05-24
Älta Stensö/Älta gård Fullbordat inbrott i villa/radhus WITTES VÄG 2021-05-20 17:00 (torsdag) 2021-05-22 09:30 (lördag) 2021-05-22
Älta Älta gård Stöld ur bil, lösa saker EVALUNDS-VÄGEN 2021-05-22 22:00 (lördag) 2021-05-23 08:30 (söndag) 2021-05-23
Älta Älta gård Stöld ur bil, lösa saker EVALUNDS-VÄGEN 2021-05-23 22:00 (söndag) 2021-05-24 08:00 (måndag) 2021-05-24
Älta Älta gård Stöld ur bil, lösa saker NYVÄGEN 2021-05-23 23:00 (söndag) 2021-05-24 06:00 (måndag) 2021-05-24
Älta Älta gård Stöld ur bil, lösa saker NYVÄGEN 2021-05-23 23:00 (söndag) 2021-05-24 05:00 (måndag) 2021-05-24

Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med LPO Nacka