Veckans rapport över anmälda brott var så kort att jag vänder på formatet lite. 

Inget brott är anmält för Duvnäs.

Det har varit två fullbordade inbrott i ”våra” områden:
KROKHÖJDEN: Fullbordat inbrott på Valovägen har anmälts för 23 maj dagtid mellan kl. 11:00-19:20
N.BJÖRKNÄS: Fullbordat inbrott på Njordvägen på eftermiddagen 21/5 kl. 14-18

Skadegörelse på motorfordon har skett i två av våra basområden:
KÄLLVÄGEN: Gustavsvikvägen dagtid den 21 maj kl05:45-17:20
SÖDRA BJÖRKNÄS: Lövdalsvägen tidig morgjon 24 maj kl 02:00-02:30

Stöld av fast monterat föremål i motorfordon har skett i:
SALTSJÖBADEN CENTRUM: Vinterbrinksvägen någon gång mellan 15-18 maj.

Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Nacka Lpo