Inga brott rapporteras för Duvnäs. En del bilbrott har anmälts för flerbostadshusen norr om oss vid Edinsvägens västra sida (där vi inte har någon deltagande grannsamverkan). Så här ser det ut i övriga kommundelar där det finns aktiv grannsamverkan:

Kommundel Område Brottsbeskrivn Gata FrånDatum TillDatum Inskrivet
Saltsjöbaden Båt-höjden Stöld ur bil, fast monterade saker VANT-VÄGEN 2021-10-20 20:15 (onsdag) 2021-10-21 06:41 (torsdag) 2021-10-21
Saltsjöbaden Igelboda Fullbordat inbrott i villa/radhus FJÄLL-VÄGEN 2021-10-20 02:25 (onsdag) 2021-10-20 02:25 (onsdag) 2021-10-20
Saltsjö-Boo Eknäs Skadegörelse på motorfordon SKYM-NINGS-VÄGEN 2021-10-23 17:00 (lördag) 2021-10-24 10:00 (söndag) 2021-10-24
Saltsjö-Boo Eknäs Skadegörelse på motorfordon TRÄD-GÅRDS-VÄGEN 2021-10-24 00:00 (söndag) 2021-10-24 14:00 (söndag) 2021-10-24
Saltsjö-Boo Tollare-träsk Fullbordat inbrott, lägenhet TOLLARE ÄNGSVÄG 2021-10-23 18:30 (lördag) 2021-10-23 22:20 (lördag) 2021-10-23
Älta Stensö Fullbordat inbrott, lägenhet OXEL-VÄGEN 2021-10-19 10:00 (tisdag) 2021-10-19 19:27 (tisdag) 2021-10-19
Älta Stensö Försök att tillgripa bil OXEL-VÄGEN 2020-09-01 (tisdag) 2021-10-24 14:00 (söndag) 2021-10-25

 

Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med LPO Nacka