Den här rapporten är en hel vecka försenad därför att polisen har bytt till ett nytt system för anmälningar (Hobit2 ersätter Hobit1). Men i rapporten har basen för lokal rapportering – vår underindelning av kommunen i basområden försvunnit. Detta fick mig att idag 16/6 avlägga besök hos Nackapolisen för att klaga på att enda geografiska bestämning skulle bli enskild gata. 

Vår kontaktpolis hade alltså på direkt fråga fått svar att basområdesindelningen var på väg bort. Men det är feltänkt i grannsamverkanssammanhang, eftersom sannolikheten för att t.ex. ett brott inträffar i närheten av ett tidigare inbrott är förhöjd. Dessutom är det ju de egna gatorna nära en själv som är intressantast för en lokal grannsamverkare att få överblick kring.

Nu lyckades det att till och med igår göra ett utdrag enligt gamla Hobit – som kommer nedan. Men sedan får vi se om den dust vi nu ska ta med IT-avdelningen kommer att leda till att basområdeskoden blir återinförd i rapporteringen för den tid som kommer framöver.

INGA BROTT (enligt basområdesindelning för de brottskoder vi är intresserade av):
>> Sicklaön: Skogalund, Storängen, Ö.Ektorp, Duvnäs Utskog, Skuru, Nysätra, Hästhagen, Finntorp, Danviken, Sickla industriområde,
>> Saltsjö-Boo: Eknäs, Klinten, Krokhöjden, Källvägen, N.Björknäs, S.Lännersta, V.Kummelnäs, Boo gård,
>> Saltsjöbaden: Igelboda, Neglingeön, Tattby, Fisksätra småhus,
>> Älta: Kolarängen, Älta gård

DUVNÄS:
Stöld av lösa föremål skedde ur bil på Ekorrvägen mellan 22-30 maj.

SÖDRA BJÖRKNÄS:
Skadegörelsepå motorfordon på Lövdalsv. (gatunr i 40-serien) natt mellan 4-5 juni kl.22-06
Stöld utan inbrott från bostad på Solhöjdsv. den 5 juni

Ö.KUMMELNÄS;
Stöld av fast monterade delar på motorfordon är anmält för en adress Dahliavägen natten mellan 1-2 maj (efteranmäld 2/6)

SALTSJÖBADEN CENTRUM:
Tre fall av stöld av lösa föremål ur bil (s.k.”bilinbrott” – rensa bilen själv!):
>> Svartkärrsvägen har två sådana stölder begångna mellan 2-4 juni
>> Vinterbrinksv. har ett fordon utsatt för detta natten mellan 3-4 juni kl. 23-05

SOLSIDAN:
Skadegörelse på motorfordon anmäld för en adress på Gökvägen den 4 juni kl.22:23-22:30

Jag har ännu inte fått någon ny rapport för veckan som gått (9-15 juni) men återkommer så snart så sker. Och det är då jag får funder på hur den ska presenteras om vi inte får en basområdesindelning serverad. Det är nämligen mycket jobb att rekonstruera den manuellt.

Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Nacka Lpo