Eftersom det nu är vecka 9 är det sportlov för Stockholmsregionen med många bortresta. Låt oss som är hemmavarande hålla koll!

Fick en fråga i veckan från en av er om det finns någon forskning som visar på vad aktiv Grannsamverkan får för effekt: svaret är att tillgreppsbrotten minskar med minst 15-26% enligt äldre internationella studier ca (från 2008 och framåt).

I en ny aktuell svensk studie publicerad 2019 uppnåddes 36 % effekt efter införande (i försöksområdena), jämfört med kontrollgrupper (områden utan Grannsamverkan – där brottsminskningen var 8 % samma studieperiod). Jag läser det som att den här studien landar på en nettoeffekt av 28 %-enheters skillnad mellan grupperna. Trots en trend med något minskande vardagsbrottslighet är alltså Grannsamverkan fortfarande en mycket god idé. https://samverkanmotbrott.se/wp-content/uploads/2019/05/Sammanfattning-GSV-resultat.pdf

Hur man uppnår sådana siffror, framgår av riksgemensamt informationsmaterial inkl flera videos på https://samverkanmotbrott.se/ (hur starta och driva Grannsamverkan lokalt).

Vecka 8 (veckan före sportlovet) var en mycket lugn vecka – vi har bara tre poster:

Kommundel Område Brottsbeskrivn Gata FrånDatum TillDatum Inskrivet
Saltsjö-Boo Södra Lännersta Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt SUNNEBO-VÄGEN 2021-09-23 (torsdag) 2022-02-22 (tisdag) 2022-02-23
Sicklaön V Danviken Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt ÖSTRA FINNBODA-VÄGEN 2021-06-01 (tisdag) 2022-02-01 (tisdag) 2022-02-25
Sicklaön Ö Duvnäs Inbrottsförsök, lägenhet STRAND-PROME-NADEN 2022-02-26 02:20 (lördag) 2022-02-26 02:20 (lördag) 2022-02-26

Återkommer småningom om hur sportlovet utföll.

Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med LPO Nacka