Här kommer rutinrapport för anmälda brott under rubr. period. Som vanligt uppsöker du ditt Basområde nedan för att se vad som anmälts nära dig. Jag säger det för att vi från slutet av april välkomnar en ny samfällighet Skrovet på Vitmossvägen i basområde Älta gård.

Det tycks som att en hel del av den senaste 14-dagarsperioden skedde just veckan efter påsk. Båtbrotten fortsatte i Saltsjöbaden.

INGA BROTT ATT RAPPORTERA (av de brottskoder vi är intresserade av i Grannsamverkan):
>> Sicklaön: Duvnäs, Skogalund, Storängen, Skuru, Nysätra, Hästhagen
>> Saltsjö-Boo: Krokhöjden, Källvägen, N.Björknäs, Klinten, Boo gård
>> Saltsjöbaden:
>> Älta

Ö.EKTORP:
Tillgrepp av en cykel på Blomdalsv. natten 29-30/4 mellan kl 23-06, förenat med en skadegörelse samma tid och adress.

DUVNÄS UTSKOG:
Stöld utan inbrott hos funktionsnedsatt på Skurusundsv. (högt nr) mellan 23/3 – 21/4

EKNÄS:
Stöld endast av lösa föremål ur bil på Sockenvägen natten 27-28/4 mellan kl. 23-07

SÖDRA BJÖRKNÄS:
En stulen cykel den 20-21/4 mellan kl. 20-03 (plats ej angivet närmaren än till “Värmdövägen”)
Skadegörelse utfördes på motorfordon på Ängsbacken den 28/4 mellan kl. 00:05-15:30
Skadegörelse anmäld för en adress Vintervägen dagtid den 29/4 mellan kl 06-13

IGELBODA (Saltsjöbaden):
Cykel borta på Torsv. 30 från “cykelstället u. tak vid Ige…” mellan 13-25/4 (allmän plats).
Stöld av båtmotor från en båt vid Skogsö Träsk mellan 6/4-14/4 (efteranmält)
Stöld ur/från båt (ej båtmotor) vid samma plats och tid som ovan

NEGLINGEÖN:
Stöld av båtmotor på adress vid Hotellv. (“uppe på land”) mellan 19-23/4

SOLSIDAN:
Stöld ur/från motorfordon av endast lösa föremål på adress Skyttev. den 20/4 mellan kl. 21-23

TATTBY:
Skadegörelse (ej klotter) påen adress Knut Wallenbergs v. natten 10-20/4 mellan kl. 22-08
En cykel borta på Samskolev. 1 dagtid mellan kl 08-15

KOLARÄNGEN:
En cykel borta på en adress vid Älta Strandv. dagtid den 25/4 kl 09-13

ÄLTA GÅRD:
Fullbordat inbrott i villa/radhus på Vitmossvägen i två fall:
>> ett dagtid den 23/4 mellan kl. 08-19
>> ett mellan 26/4 kl.11:00 – 28/4 kl.11:30

samt en cykel borta på Ältavägen dagtid den 23/4 mellan kl.08-19 (närmare plats ej angiven)

Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Nacka lokalpolisområde