Varsågoda, inte så mycket att säga om inbrottsstatistiken annat än att det varit en ganska lugn vecka.

I Duvnäs har dock förekommit viss oro kring att en avloppsinspektionsfirmas representant ringt runt och med stor – riktigt stor – svada velat komma in hos folk och med kamera inspektera avlopp.

Detta kan ju röra sig om helt seriös affärsverksamhet eller så kan man bli förledd av videobilder och muntlig övertalning att det finns mycket stora behov som behöver åtgärdas omedelbart och att kanske dessutom att ett saftigt kontantförskott krävs.  Eller också används någon metod för rensning som kanske inte har någon effekt. Var och en får bedöma risken själv…

En boende har kontaktat Grannsamverkan: ”Uppringaren säger att ”nu erbjuds alla på din gata detta kostnadsfritt, eftersom vi ändå håller på att göra ett jobb på adressen si-och-så”, och så nämner de en adress 5-10 hus bort för att låta trovärdiga (men inte tillräckligt nära för att man ska kunna fråga grannen om det stämmer)… En boende på Herrgårdsvägen har rapporterat att hon fått påringning på dörren, med påståendet att firman i samtal med hennes man hade bokat tid för inspektion, vilket inte var fallet. Man framförde då en svart Mercedes….

Jag blev själv uppringd av personen innan grannar i Duvnäs började ringa till mig – den där svadan och hetsigheten i erbjudandets framförande ringer fortfarande i öronen. Mönstret påminner om innehållet i anmälningar av bedrägerier mot äldre husägare, som kan ha gällt avloppsrensning, köksfläktsrengöring, tak- eller fasadreparationer under åren. Eller bara för att få in foten i dörren för att begå andra brott.

Brottsförebyggande tänkande: gör inga affärer utan att först ordentligt ta reda på om firman existerar och är registrerad för F-skatt. Be vid oklarheter alltid om att få återkomma några dagar senare. Fråga om namn, adress, telnr.

Här är förra veckans detaljer:

Kommundel Område Brottsbeskrivn Gata FrånDatum TillDatum Inskrivet
Saltsjöbaden Saltsjöbaden centrum Skadegörelse på motorfordon TORG-GATAN 2021-08-30 09:00 (måndag) 2021-08-30 09:00 (måndag) 2021-08-30
Saltsjö-Boo Eknäs Skadegörelse på motorfordon SOCKEN-VÄGEN 2021-08-25 20:30 (onsdag) 2021-08-27 10:00 (fredag) 2021-08-27
Sicklaön V Danviken Stöld ur bil, fast monterade saker FINNBODA KAJVÄG 2021-08-29 17:00 (söndag) 2021-08-30 09:00 (måndag) 2021-08-30
Sicklaön V Finntorp Stöld av elcykel GAMLA VÄRMDÖ-VÄGEN 2021-08-26 08:00 (torsdag) 2021-08-26 16:00 (torsdag) 2021-08-27
Sicklaön V Kvarnholmen Stöld av elcykel KVARN-HOLMS-VÄGEN 2021-08-21 12:00 (lördag) 2021-08-22 00:00 (söndag) 2021-08-24
Sicklaön Ö Skuru Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt SOLSUNDA-VÄGEN 2021-08-26 (torsdag) 2021-08-28 (lördag) 2021-08-30
Älta Stensö Stöld utan inbrott – hos funktionsnedsatt OXEL-VÄGEN 2018-10-01 (måndag) 2018-12-01 (lördag) 2021-08-30

Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med LPO Nacka