För senaste veckan intill igår finns tydliga tecken på att bilbrottslighet i form av både bilstölder och bildemonteringar av rattar, m.m. blivit aktiv igen:

INGA BROTT (av vardagsbrotten, basområden i resp. kommundel):
>> Sicklaön: Storängen, Duvnäs Utskog, Skuru, Nysätra, Hästhagen,
>> Saltsjö-Boo: Klinten, Krokhöjden, Källvägen, N.Björknäs, Ö.Kummelnäs, Boo Gård,
>> Saltsjöbaden: Saltsjöbaden Centrum, Solsidan, Fisksätra småhus,
>> Älta: Kolarängen, Älta gård.

DUVNÄS:
Fullbordat biltillgrepp (stöld av hel bil) på Vargvägen (omr. Grytet) natten mellan 25-26 nov kl.22:30-06:05
En cykel borta på en adress Duvnäsvägen mellan 29 nov kl.00:00 – 30 nov kl.06:00
En demontering av fasta delar har skett från ett fordon 25-26 nov på ett ej angivet gatunr på Saltsjöbadsv. (stationsparkeringen, kanske?)

SKOGALUND:
Fullbordat biltillgrepp (stöld av hel bil) på Skogalundsvägen (högt gatunr) den 1 dec kl 00:08

Ö.EKTORP:
Försök till biltillgrepp på Skuru Skolväg mellan 25 nov kl.22:15 – 26 nov kl.20:00 (tolkar ej angiven plats som parkering vid skolan)

EKNÄS:
På en fastighet vid Ankdammsvägen fullbordades både ett inbrott i villa/radhus och ett tillgrepp av bil. Detta skedde natten mellan 25-26 nov kl.18:00-10:15.

S:BJÖRKNÄS:
Skadegörelse på motorforon anmält för adress på Palmvägen den 27 nov kl. 11:46

IGELBODA (Saltsjöbaden):
Stöld av fasta föremål från ett fordon på en adress på Valhallavägen för natten mellan 25-26 nov kl. 17:30-07:10

NEGLINGEÖN:
Stöld av fasta föremål från ett fordon på en adress på Ringvägen för natten mellan 25-26 nov kl. 22:00-07:30

TATTBY:
Stöld av fasta föremål från ett fordon på en adress på Sjötäppsv. för natten mellan 1-2 dec kl. 22:00-07:00

Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Nacka Lpo