Jag citerar vår kontaktpolis betr. gångna veckans brott:

”- De internationella brottsnätverken härjar nu. Många katalysatorer som tillgrips.”

I kommunen 14 st bildemonteringar och i ”våra” områden 5 st – se rapporten nedan. Samt ytterligare 3 fullgångna inbrott i bil. Men i Duvnäs var det lugnt.

Kommundel Område Brottsbeskrivn Gata FrånDatum TillDatum Inskrivet
Saltsjöbaden Båthöjden Stöld ur bil, lösa saker SIKGATAN 2022-03-22 21:00 (tisdag) 2022-03-22 22:00 (tisdag) 2022-04-04
Saltsjöbaden Tattby Skadegörelse på motorfordon NEG-LINGE-VÄGEN 2022-03-26 09:00 (lördag) 2022-03-26 16:00 (lördag) 2022-03-29
Saltsjö-Boo Eknäs Stöld ur bil, fast monterade saker BJÖRKNÄS SKOLVÄG 2022-03-27 14:00 (söndag) 2022-03-27 16:30 (söndag) 2022-03-30
Saltsjö-Boo Klinten Stöld ur bil, fast monterade saker SOL-SUNDA-VÄGEN 2022-03-28 18:00 (måndag) 2022-03-30 07:30 (onsdag) 2022-03-30
Saltsjö-Boo Klinten Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt MELL-STRÖMS VÄG 2022-01-01 (lördag) 2022-04-02 (lördag) 2022-04-03
Saltsjö-Boo Källvägen Skadegörelse på motorfordon VALL-VÄGEN 2022-04-03 05:13 (söndag) 2022-04-03 05:15 (söndag) 2022-04-03
Saltsjö-Boo Östra Kummelnäs Stöld ur bil, fast monterade saker LÖV-BERGA-VÄGEN 0 2022-03-29 05:14 (tisdag) 2022-03-29
Sicklaön V Danviken Stöld ur bil, lösa saker FINNBODA VARVSVÄG 2022-04-02 16:00 (lördag) 2022-04-03 12:00 (söndag) 2022-04-04
Sicklaön V Sickla industriområde Skadegörelse på motorfordon SICKLA ALLÉ 2022-04-01 08:30 (fredag) 2022-04-01 09:45 (fredag) 2022-04-01
Älta Stensö Fullbordad bilstöld OXEL-VÄGEN 2022-04-01 22:37 (fredag) 2022-04-01 22:37 (fredag) 2022-04-02
Älta Stensö Stöld ur bil, lösa saker OXEL-VÄGEN 2022-04-01 22:37 (fredag) 2022-04-01 22:37 (fredag) 2022-04-02
Älta Älta gård Stöld ur bil, fast monterade saker EVA-LUNDS-VÄGEN 2022-03-28 (måndag) 2022-03-29 (tisdag) 2022-03-29
Älta Älta gård Stöld ur bil, fast monterade saker EVA-LUNDS-VÄGEN 2022-04-03 19:20 (söndag) 2022-04-03 19:35 (söndag) 2022-04-04
Älta Älta gård Stöld ur bil, lösa saker LOVISE-DALS-VÄGEN 2022-03-25 22:00 (fredag) 2022-03-26 08:00 (lördag) 2022-03-29

 

Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med LPO Nacka