Dags åter för en veckorapport med flera inbrott under Allhelgonaveckan – varav 4 hittills anmälda för Saltsjöbaden och ett nattligt när folk var hemma i Duvnäs

INGA BROTT (av de vi är intresserade av):
>> Sicklaön: Skogalund, Duvnäs Utskog, Skuru, Hästhagen
>> Saltsjö-Boo: Eknäs, Klinten, Krokhöjden, Källvägen, N.Björknäs, S.Björknäs, Ö.Kummelnäs
>> Saltsjöbaden: Tattby, Fisksätra småhus,
>> Älta: Kolarängen, Älta gård

DUVNÄS:
En anmälan om fullbordat inbrott har lämnats för en villa på Älgvägen (omr. Grytet). Händelsen utspelades tisdagen den 29 okt kl.23:30 och ägaren har direktrapporterat det hela på ett sätt som gör att man skulle kunna säga att det snarare rörde sig om ett ‘avbrutet inbrottsförsök’ med viss dramatik – läs vidare i separat inlägg på denna sida.

STORÄNGEN:
Annan skadegörelse (ej klotter) på Storängens Strandväg natten 28-29 okt kl.21:30-09:00

Ö.EKTORP:
Värmdöv. (gatunr i 300-serien) drabbat av skadegörelse på motorfordon den 1/11 kl.20:36

NYSÄTRA:
Fullbordat inbrott i villa på Barrstigen den 20/10 kl 13:57-14:05 (obs. det typiska tidsfönstret om ca 7 minuter – där kanske ett larm gått). Har vi någon information från den drabbade om vad som hänt – som vi kan lära oss av?

BOO GÅRD:
Skadegörelse på motorfordon är anmält för en adress på Kompassvägen. Ska ha inträffat 31/10 mellan kl.20-21

IGELBODA:
Fullbordat inbrott på Borgstigen genomfördes lördagen den 28/10 kl.18:51-19:25
Försök till inbrott på Idunvägen ska ha skett söndagen den 29/10 mellan kl.14:30-16:15

NEGLINGEÖN:
Fullbordat inbrott på Svartviksringen någon gång mella 28/10 kl.12:00 – 29/10 kl.20:30
Två fall av stulen båtmotor:
>> Torben Gruts väg 3-4/11 kl.12-09
>> Badhusholmen tidig morgon 4/11 kl.02:10-03:13
En cykel borta på Kvarntorpsv. (gatunr 100-serien) 9/10 kl.12:00 – 10/10 kl.18:00 (efteranmäld)

SALTSJÖBADEN CENTRUM:
En cykel tillgripen på en adress Torggatan den 15/9 kl.15-21 (efteranmäld)

SOLSIDAN:
Fullbordat inbrott i villa/radhus i tre fall:
>> Klövervägen någon gång mellan 24/10 – 3/11
>> Jaktvarvsvägen någon gång mellan 1-4/11
>> Erstaviks kvarnväg lördagen den 2/11 kl.21:20 – 21:35

Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Nacka Lpo