I veckans rapport från polisen över anmälda brott förekommer Kolonigränd i Tollareträsk fyra ggr över en period från november till april i år. Ser lite underligt ut att lägga anmälningar  på denna gata på hög fram till i maj. Någon som bor där som vet vad det gäller?

I övrigt endast ett inbrott, en bil resp. en bildemontering – i ”våra” områden. Inget av dessa gäller Duvnäs:

Kommundel Område Brottsbeskrivn Gata FrånDatum TillDatum Inskrivet
Saltsjöbaden Tattby Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt NEG-LINGE-VÄGEN 2022-04-30 19:00 (lördag) 2022-04-30 22:30 (lördag) 2022-05-04
Saltsjö-Boo Källvägen Fullbordad bilstöld VINKEL-VÄGEN 2022-04-23 08:00 (lördag) 2022-05-09 01:00 (måndag) 2022-05-09
Saltsjö-Boo Tollareträsk Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt KOLONI-GRÄND 2021-11-01 (måndag) 2021-12-01 (onsdag) 2022-05-08
Saltsjö-Boo Tollareträsk Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt KOLONI-GRÄND 2021-12-01 (onsdag) 2022-05-08 (söndag) 2022-05-08
Saltsjö-Boo Tollareträsk Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt KOLONI-GRÄND 2022-04-06 (onsdag) 2022-04-09 (lördag) 2022-05-08
Saltsjö-Boo Tollareträsk Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt KOLONI-GRÄND 2022-04-24 (söndag) 2022-04-25 (måndag) 2022-05-08
Älta Hedvigslund Stöld ur bil, fast monterade saker VINKEL-HAKS-VÄGEN 2022-05-05 18:00 (torsdag) 2022-05-06 10:00 (fredag) 2022-05-06
Älta Älta gård Fullbordat inbrott i villa/radhus LOVISE-DALS-VÄGEN 2022-05-03 10:00 (tisdag) 2022-05-03 12:30 (tisdag) 2022-05-03

Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med LPO Nacka