Här är rapport för senaste veckans anmälningar fram till och med i måndags. Allvarligast är ett fullgånget inbrott på Skogsstigen på väg upp till Ektorps skola någon gång under senaste helg. Tidsintervallet fredag-söndag tyder på att ingen var hemma då och frågan är då om någon granne på Korsvägen eller Skogsstigen kan ha observerat något ovanligt eller misstänkt.

Ytterligare två fullgångna inbrott i bostad har skett i kommunen men inte i ”våra” aktiva grannsamverkanområden. Lugnt i Duvnäs!

Kommundel Område Brottsbeskrivn Gata FrånDatum TillDatum Inskrivet
Saltsjöbaden Igelboda Stöld ur bil, fast monterade saker MORABERGS-VÄGEN 2021-10-06 18:00 (onsdag) 2021-10-07 10:00 (torsdag) 2021-10-07
Saltsjöbaden Igelboda Stöld utan inbrott – hos funktionsnedsatt ODENVÄGEN 2021-10-09 22:00 (lördag) 2021-10-10 06:30 (söndag) 2021-10-10
Saltsjö-Boo Norra Lännersta Stöld ur bil, fast monterade saker DRABANT-VÄGEN 2021-10-06 20:00 (onsdag) 2021-10-09 09:00 (lördag) 2021-10-11
Sicklaön V Henriksdal Skadegörelse på motorfordon HENRIKS-DALS-RINGEN 2021-10-06 18:00 (onsdag) 2021-10-06 18:30 (onsdag) 2021-10-08
Sicklaön V Henriksdal Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt HENRIKS-DALS-RINGEN 2021-01-27 (onsdag) 2021-01-27 (onsdag) 2021-10-11
Sicklaön V Kvarn-holmen Skadegörelse på motorfordon MJÖLNAR-VÄGEN 2021-10-07 23:00 (torsdag) 2021-10-08 08:00 (fredag) 2021-10-08
Sicklaön V Kvarn-holmen Skadegörelse på motorfordon MJÖLNAR-VÄGEN 2021-10-10 18:00 (söndag) 2021-10-11 07:45 (måndag) 2021-10-11
Sicklaön Ö Skogalund Fullbordat inbrott i villa/radhus SKOGS-STIGEN 2021-10-08 19:00 (fredag) 2021-10-10 17:15 (söndag) 2021-10-10

Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med LPO Nacka