Denna rapport omfattar två veckor. Flera stölder av fastmonterade saker ur bil i Henriksdal och Älta. Ett fullbordat villainbrott i Östra Ektorp, men två försök till inbrott i olika delar av kommunen. Detaljerna framgår nedan – och där ser man att någon glömt lösa dörren i Duvnäs (omr. Lillskogen) varvid stöld skett utan inbrott å Gamla Allén:

Kommundel Område Brottsbeskrivn Gata FrånDatum TillDatum Inskrivet
Saltsjöbaden Båthöjden Skadegörelse på motorfordon VANTVÄGEN 2021-05-16 21:45 (söndag) 2021-05-16 22:10 (söndag) 2021-05-16
Saltsjöbaden Neglingeön Stöld ur och från båt, ej båtmotor TORBEN GRUTS VÄG 2021-05-07 17:00 (fredag) 2021-05-08 16:00 (lördag) 2021-05-08
Saltsjöbaden Saltsjö-baden centrum Fullbordad bilstöld TORGGATAN 2021-05-07 16:15 (fredag) 2021-05-07 17:15 (fredag) 2021-05-07
Saltsjöbaden Tattby Fullbordad båtstöld FILIP MÅNSSONS VÄG 2020-12-07 (måndag) 2020-12-10 (torsdag) 2021-05-04
Saltsjö-Boo Eknäs Inbrottsförsök, lägenhet TRÄDGÅRDS-VÄGEN 2021-05-11 19:10 (tisdag) 2021-05-11 19:40 (tisdag) 2021-05-11
Saltsjö-Boo Eknäs Stöld ur bil, fast monterade saker TRÄDGÅRDS-VÄGEN 2021-05-10 21:00 (måndag) 2021-05-12 09:00 (onsdag) 2021-05-12
Saltsjö-Boo Klinten Inbrottsförsök villa/radhus KLINTVÄGEN 2021-04-30 (fredag) 2021-05-05 (onsdag) 2021-05-12
Saltsjö-Boo Klinten Skadegörelse på motorfordon BJÖRKNÄS TORG 2021-04-28 (onsdag) 2021-04-30 (fredag) 2021-05-08
Saltsjö-Boo Södra Björknäs Inbrottsförsök villa/radhus SKIVLINGS-VÄGEN 2021-05-08 01:15 (lördag) 2021-05-08 01:15 (lördag) 2021-05-08
Sicklaön V Danviken Stöld ur bil, fast monterade saker FINNBERGS-VÄGEN 2021-05-03 16:30 (måndag) 2021-05-04 10:00 (tisdag) 2021-05-04
Sicklaön V Henriksdal Stöld av elcykel ÖSTRA HENRIKSBORGS-VÄGEN 2021-05-16 22:00 (söndag) 2021-05-17 06:00 (måndag) 2021-05-17
Sicklaön V Henriksdal Stöld ur bil, fast monterade saker HENRIKSDALS-RINGEN 2021-05-02 11:00 (söndag) 2021-05-04 10:00 (tisdag) 2021-05-04
Sicklaön V Henriksdal Stöld ur bil, fast monterade saker KVARNHOLMS-VÄGEN 2021-05-13 18:30 (torsdag) 2021-05-14 07:00 (fredag) 2021-05-14
Sicklaön V Kvarn-holmen Stöld ur bil, fast monterade saker MJÖLNAR-VÄGEN 2021-05-05 17:00 (onsdag) 2021-05-06 09:30 (torsdag) 2021-05-06
Sicklaön V Kvarn-holmen Stöld ur bil, fast monterade saker MJÖLNAR-VÄGEN 2021-05-05 19:38 (onsdag) 2021-05-06 08:30 (torsdag) 2021-05-06
Sicklaön Ö Duvnäs Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt GAMLA ALLÉN 2021-05-14 23:00 (fredag) 2021-05-15 06:00 (lördag) 2021-05-15
Sicklaön Ö Duvnäs utskog Skadegörelse på motorfordon STEN STURES VÄG 2021-05-14 14:00 (fredag) 2021-05-16 12:45 (söndag) 2021-05-16
Sicklaön Ö Östra Ektorp Fullbordat inbrott i villa/radhus FRIHETSVÄGEN 0 2021-05-04 03:30 (tisdag) 2021-05-04
Älta Stensö Stöld ur bil, fast monterade saker ALMVÄGEN 2021-05-08 16:00 (lördag) 2021-05-08 18:35 (lördag) 2021-05-08
Älta Stensö Stöld ur bil, fast monterade saker VINKELHAKS-VÄGEN 2021-05-08 20:00 (lördag) 2021-05-09 (söndag) 2021-05-10
Älta Stensö Stöld ur bil, lösa saker ÄLTAVÄGEN 2021-05-12 (onsdag) 2021-05-12 (onsdag) 2021-05-13

Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med LPO Nacka